Högbrunns förskola ska få en ny avdelning. Foto:

Nya förskoleavdelningar på gång

Nyköping

Det är långa köer till förskolorna i Nyköping och situationen kan förvärras ytterligare framemot sommaren. Men en nödlösning är på väg. Högbrunns och Långsätters förskolor kan få nya avdelningar till våren.

Det råder fortfarande stor platsbrist i kommunens förskolor. Köerna är långa och man riskerar att inte klara garantitiden på fyra månader.

– Det vi vet är att vi har löst platsbehovet för alla barn i januari, vi har klarat den här utmaningen. Nu behöver vi också lösa februari och mars, säger Linda Uller, utbildningschef för den kommunala förskolan.

Men snart kan två av kommunens förskolor få nya avdelningar. Planen är att ett tidigare HVB-hem ska bli till en ny avdelning på Högbrunns förskola, och Långsätters förskola ska utökas med tillfälliga lokaler i form av paviljonger eller moduler.

När de nya avdelningarna kommer att stå färdiga är ännu oklart, men Linda Uller hoppas att det ska gå att flytta in i dem till våren.

– Vi är i början på en omställningsprocess och kommer att påbörja ett rekryteringsarbete inom kort för att kunna bemanna lokalerna. Men just nu är de inte färdiga och jag kan inte svara på när de kommer att stå färdiga. Min förhoppning är att det kommer att ske under våren, säger Linda Uller.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunFörskolabarn och familj
Relaterat