Nyköping beklagar försening av Ostlänken

NYKÖPING

Tyvärr – skriver Nyköping-Östgötalänken AB i sitt svar till Trafikverket – saknas pengar för att få Ostlänken klar i tid.

Trafikverkets planförslag avsätter inte tillräckligt med pengar för att Ostlänken ska kunna byggas klart till 2028 så som det var planerat. Det är beklagligt, anser kommunerna längs Ostlänken som har gått samman i det gemensamma bolaget Nyköping-Östgötalänken AB. Dessutom saknas ett specifikt år då Ostlänken ska vara färdigtbyggd, påpekar bolaget i ett remissvar till Trafikverket.

Även om förseningen innebär en viss lättnad i statsbudgeten medför den också att Ostlänkens positiva effekter skjuts på framtiden. Utveckling och regionförstoring hämmas framför allt i regionen, men också i hela landet, skriver bolaget.

Bolaget önskar också att snabbjärnvägen mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö byggs för hastigheter upp till 320 kilometer i timmen och inte begränsas till 250 kilometer i timmen, som Trafikverket har föreslagit.

Nyköping-Östgötalänken AB

Bildades 2001 av berörda kommuner och regioner för att åstadkomma en utbyggnad av Ostlänken. Bolaget ägs av kommunerna Södertälje, Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping, Linköping och Mjölby samt Regionförbundet Sörmland och Region Östergötland.

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunOstlänken