Ingen politiker var särskilt debattsugen när det sista mötet för den gamla konstellationen av Nyköpings kommunfullmäktige hölls på tisdagen. Foto:

Nyköping kan ta emot hotad författare

NYKÖPING

Ett rekordkort kommunfullmäktige avslutades med ett ja till en sex år gammal motion. Liberalernas Johan Munthe hoppas att Nyköping kan erbjuda fristad till en hotad författare om ett år.

Mitt i det limbo som Nyköping befinner sig i efter valet där de två stora blocken är lika stora och med SD som vågmästare hölls det sista fullmäktigemötet med den gamla konstellationen. Temperaturen var minst sagt ljummen. "Jag lämnar ordet fritt, talarlistan är tom, är kommunfullmäktige redo att gå till beslut?" Mötets ordförande Ylva Franzén (MP) rabblade samma ramsa upprepade gånger.

Först på den sista beslutspunkten, Liberalernas sex år gamla motion om att göra kommunen till en fristad för en hotad författare eller konstnär, uppstod viss ordväxling. Johan Munthe (L) tackade för förslaget att rösta ja till att utreda frågan vidare. Innan beslut kunde klubbas ville Thom Zetterström (SD) säkerställa att kommunen inte förbinder sig att ta emot mer än en hotad person. Så var fallet och därmed kunde även SD ställa sig bakom förslaget.

Men Johan Munthe (L) var glad för beslutet att gå vidare med utredningen att göra Nyköping till fristad för en hotad författare eller konstnär. Foto:

Johan Munthe hade hoppats att en hotad kulturarbetare skulle kunna tas emot redan nu, men tycker att en utredning som ska vara klar om ett år ändå är bättre än inget.

– Det här är ett bra steg på vägen. Men jag hoppas det inte blir långbänk igen, säger han.

En fråga ställdes också till Gunilla Andersson (S), ordförande i utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden. Thom Zetterström tog upp en incident vid Nyköpings gymnasium då ungdomar ska ha förstört material och hotat SD-representanter som besökte skolan. Han var inte nöjd med ordförandes svar att hon för diskussioner med rektorn om saken och kallade svaret "ett riktigt hafsverk".

Läs också

( 12 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingKommunalpolitik
Relaterat