Om stationen läggs på bibanan i stället för på huvudbanan behöver flygresenärerna ta sig i tunnel över eller på gångbro över huvudbanan på väg till flyget. Ett hinder så gör att färre väljer tåget, befarar Nyköpings kommun. Det finns också en risk att stationen hamnar cirka hundra meter längre västerut (som på bilden) än vad den hade kunnat göra på huvudbanan. Foto:

NEJ till Skavstastation på bibanan – förtroendekris på gång mellan kommunen och Trafikverket

NYKÖPING

Orimligt, felprioriterat och direkt felaktigt. Nyköpings kommun sågar Trafikverkets förslag på ny placering för Skavstastation på Ostlänken jäms med fotknölarna. En förtroendekris kan vara på uppseglande och kommunen anser att hela landet påverkas.

Samarbetet mellan Nyköpings kommun och Trafikverket har fått sig en törn och Nyköpings kommun säger tvärt nej till Trafikverkets förslag att lägga stationen vid Skavsta på bibanan i stället för på huvudbanan. Och det är hårda ord som används i det yttrande som väntas klubbas på kommunstyrelsen på måndag.

Detta trots att stationen enligt Trafikverket kommer att hamna på ungefär samma plats som den skulle ha gjort på huvudbanan och trots att restiderna mellan Nyköping och Stockholm inte påverkas. Det kanske svåraste i den situation som Trafikverket och kommunen befinner sig i just nu är att Nyköpings kommun helt enkelt inte litar på Trafikverkets uppgifter.

– Vi har fått olika besked om hur nära flygplatsen en station på bibanan kan ligga. Det har nog sett lite olika ut från skiss till skiss, säger kommunalråd Urban Granström (S).

Urban Granström

En av de stora nackdelarna med Trafikverkets nya förslag anser kommunen är de förlängda restiderna till Skavsta från Stockholm. Enligt Trafikverket handlar det om sju eller åtta minuter. Men Urban Granström litar inte på den uppgiften.

– Nej det tror jag inte på. Det handlar nog snarare om 10-15 minuter. Tågen ska köra i 60 kilometer i timmen på bibanan och ett stopp tar minst två minuter.

Litar du inte på Trafikverkets uppgift?

– Nej.

I stället för att följa TGOJ-banan väster om Nyköpings resecentrum, skulle bibanan ta en kortare väg upp mot Ostlänkens huvudbana för att sedan gå längs med höghastighetsspåret en bit innan den ansluter. Detta skulle innebära ytterligare ett spår i ett område som redan är fragmenterat, enligt kommunen. Foto:

Han tror inte heller på Trafikverkets beräkningar att restiden från Norrköping och Linköping till Nyköpings resecentrum bara skulle öka med två minuter om tågen först skulle stanna på en station vid Skavsta på vägen.

– Nej, det är nog lite mer där också.

Dessutom bygger hela Trafikverkets förslag på ett antagande, nämligen att sex höghastighetståg i timmen ska gå på huvudbanan mellan Stockholm och Malmö och Göteborg. Det är helt orimligt, skriver kommunen i sitt förslag till yttrande. Det är just för att frigöra utrymme för höghastighetstågen som Trafikverket föreslår den förändrade bibanan och flyttar dit Skavstastationen.

– Att det skulle gå fler tåg på den sträckan än mellan London och Paris är inte rimligt, säger Urban Granström.

Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket, säger att den nya placeringen för Skavstas station behöver utredas för att se om det är ett bättre alternativ än att ha den på huvudbanan. Trafikverket har följt den ordning som bör följas och förslaget har gått ut på samråd där alla parter får yttra sig. När Trafikverket har tagit del av alla yttranden fattas beslut om vilket förslag Trafikverket går vidare med. Ett beslut som måste fattas under september månad. Enligt Einar Schuch vägs Nyköpings kommuns yttrande på samma sätt som andra aktörers.

Einar Schuch

Vad som händer om Trafikverket går vidare med planerna med en station på bibanan är oklart. Enligt Urban Granström har regeringen, som säger sista ordet, aldrig gått emot en kommun som säger nej till ett förslag.

– Så då får vi väl se, säger Urban Granström.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunSkavsta OstlänkenSnabbjärnvägTåg
Relaterat