Nyköping vill bygga hus i trä

Nyköping

Efter en motion från Centerpartiet väntas nu kommunstyrelsen i Nyköping besluta att tillsätta en utredning kring hur trä kan lyftas fram som material vid framtida byggen.

Motionen, som föreslår att Nyköpings kommun antar en träbyggnadsstrategi, skrevs redan i juni 2016 av Axel Wevel (C) och Martina Hallström (C). Motiveringen till förslaget är att trä, enligt motionärerna, är det mest miljömässiga och kostnadseffektiva material som finns på bygg- och bostadsmarknaden i dag.

Efter att ha inhämtat underlag från Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen ställer sig nu den politiska majoriteten i kommunen bakom motionens intention. "Genom att främja träbyggnation främjas även en miljömässig, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsbyggnation", står det i förslaget till beslut i kommunstyrelsen.

Frågan om ett hållbart byggande anses dock större än att bara fokusera på trä som byggmaterial. Därför föreslås kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 9 april besluta att ge Bygg- och tekniknämnden i uppdrag att utreda i vilken form motionens intention om kan implementeras i kommunen – om det ska bli en del av redan befintliga styrdokument eller om en enskild handlingsplan ska tas fram.

Läs också

( 9 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietNyköpings kommunAxel Wevel (C )Martina HallströmBostadBostadsmarknaden
Relaterat