Operationsavdelningen får internt pris för sitt arbete med att effektivisera. Foto:

Nyköpings lasarett är snabbast i Sverige vid akuta operationer

NYKÖPING

Lasarettet i Nyköping är bäst i Sverige på att få patienter till operationsbordet i tid – när det gäller ingrepp som måste ske inom två timmar.

Informationskedjan är nyckeln till framgång. Det uppger Malin Tegerup, vårdenhetschef vid operation-anestesikliniken.

– Vi har gjort alla medvetna i kedjan runt den akuta patienten, säger hon.

Tiden från läkarbedömningen till operationsbordet måste vid vissa akuta händelser vara väldigt kort. Nyköpings lasarett är bäst i landet på att se till att en operationsstart kan genomföras inom två timmar när läkare har gjort bedömningen att det behövs.

– Det bygger på ett mål- och förbättringsarbete som vi har haft tydligt på operationsavdelningen, säger Malin Tegerup.

Förbättringsarbetet har handlat mycket om att nå ut med relevant information till samtliga berörda och få planeringen att fungera.

– Alla i kedjan runt den akuta patienten har blivit mer medvetna om vad de ska göra, säger Malin Tegerup.

Nyköping är betydligt bättre än riksgenomsnittet när det kommer till snabbhet. Under 2018 har lasarettet till 93 procent lyckats nå målet för operationer som ska ske inom två timmar – snittet i riket ligger på 66 procent.

När det brustit, vid åtta tillfällen, har det handlat om kommunikationsbrist mellan avdelningar eller felaktig hantering av operationsplaneringssystemet, enligt Tegerup.

Relativt vanliga operationer på Nyköpings lasarett handlar om akut bukåkomma, blindtarm eller testiklar som har vridit sig på ett barn.

Nyköpings lasarett saknar specialistvård inom vissa områden och hanterar därför inte exempelvis svåra skallskador och hjärtoperationer. Operationsavdelningen har fått landstinget Sörmlands kvalitetspris under 2018 för sitt förbättringsarbete.

Fakta om operationer på Nyköpings lasarett 2018

Totalt har 3991 patienter opererats på Nyköpings lasarett och 1300 av fallen har kategoriserats som akuta operationer.

Inom spannet akut operation delas statistiken upp i fem kategorier: Omedelbart, inom två timmar, inom sex timmar inom 24 timmar och över 24 timmar.

Källa: Spor.se

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings lasarett