Dalen bakom Stephan Gäfvert kan snart göras om till sjö, om politikerna nappar på idén. En vall byggs då som dämme för att samla upp vatten. Nivån ska regleras så att den blir lite lägre kring exempelvis midsommar då man vill att djuren ska kunna beta långt när. Foto:

Nyskapad sjö ska locka fåglar till Sörmland

NYNÄS
annons

På en gammal sankmark i Nynäs reservat ska en sjö dämmas upp på ett gigantiskt område, om nye naturreservatsförvaltarens planer går i lås. – Det är fantastiskt spännande, säger Stephan Gäfvert.

Om ett eller två år kan dalen mellan Karlsfors kvarn vid väg 219 och gården Klacka vara vattenfylld. Hit ska nya fågelarter kunna komma för att häcka att rasta på sin resa norrut och söderut. Andra fåglar kan häcka på de öar som ska skapas som häckningsplatser för fåglar och för att inte rävar och grävlingar för lätt ska komma åt fåglarna. Här skulle också groddjur, större och mindre vattensalamander och nya sorters växter trivas. Det ska finnas utkikstorn där besökare kan beskåda fågelprakten i den nya sjön som ska breda ut sig över ungefär 50 till 60 hektar mark.

– Storspovar, småspovar, grönbenor, gluttsnäppor och svartsnäppor och alla möjliga vadarfåglar kan komma ner från Norrland och det är fantastiskt bra om de kan rasta här. Det kommer också att finnas simänder och dykänder och många andra fågelarter som häckar, säger Stephan Gäfvert.

Fågelskådare skulle få mycket att titta på kring nya sjön, säger Stephan Gäfvert. Foto:

Han är ny reservatsförvaltare för Nynäs naturreservat och är ännu inte helt klar med exakt hur allt ska se ut, men planen är att lägga fram ett förslag som politikerna i landstinget kan ta ställning till i höst.

– Det är bara på förslagsstadiet än, inget beslut är fattat, säger han.

I dag används delar av marken inte till någonting.

– Marken är gammal sjöbotten, så det passar bra för att dämma upp. Mycket av marken som ligger närmast dikena är för sur och sank och betas inte i dag.

Andra delar är betesmark och ytterligare andra odlas. Och det är den odlade marken som kommer att försvinna som kan bli den svåraste delen för att driva igenom projektet, tror Stephan Gäfvert. Nynäs har många betesdjur som behöver mat. Troligen kan ny betesmark tillkomma när odlingsmarken styckas upp av sjön, men den spannmål som odlas i dag på mark som hamnar under vatten kommer att behöva odlas på annan plats för att få mat till djuren. Å andra sidan finns bidrag för att skapa våtmarker som kan kompensera den kostnaden.

Totalt försvinner upp emot 60 hektar mark under vatten om planerna blir verklighet. Det motsvarar cirka 70 fotbollsplaner för internationella matcher.

– Det blir ett stort område och det blir stor påverkan i landskapet och behöver gå upp i miljödomstolen. Det är viktigt att allt går rätt till, säger Stephan Gäfvert.

Sörmlands naturbruk vill öka tillgängligheten till reservatet samtidigt som den biologiska mångfalden ökar. Stephan Gäfvert berättar vidare att många av de fågelarter som har försvunnit från området kan komma tillbaka.

– Även insekter kommer att trivas, liksom grodor och andra vattenlevande djur. Det är mångfalden man är ute efter.

Ett stort område ska täckas med vatten för att locka dit nya arter. Foto:

Ingen jakt kring ny sjö

Vigg, knipa, brunand, doppingar och flera arter av våra simänder är några fåglar som skulle trivas i den nyskapade sjön, enligt Stephan Gäfvert.

Det ska bli en sjö med vattenspegel.

Det ska inte förekomma jakt kring den nyskapade sjön.

Däremot finns planer på slingor där människor kan vandra för att nå området och komma ut i våtmarken på vissa punkter. På så sätt ökar tillgängligheten för medborgarna.

annons

Mest delat denna vecka