I det grönmarkerade området finns gällande undersökningstillstånd sedan tidigare. Det kanadensiska bolaget får nu tillstånd att söka i det gulmarkerade området. Tillståndet gäller i tre år. Foto:

Nytt bolag får leta mineraler på Tunabergshalvön

NYKÖPING

Ännu ett gruvbolag får tillstånd att leta mineraler på Tunabergshalvön. Det är det fjärde i raden, men än har inget bolag inlett några undersökningar.

Senast ut är ett kanadensiskt bolag vid namn Canadian Cobalt Projects Inc som får tillstånd av Bergsstaten att leta mineraler på Tunabergshalvön. I första hand vill bolaget ta reda på om det finns kobolt, koppar och nickel i marken.

De har rätt att leta i tre år, men för att göra undersökningar som berör fastighetsägare och sakägare måste en arbetsplan först upprättas av bolaget.

– Det kan inte bli så att en maskin plötsligt står på ens tomt och för att göra undersökningar utan att man vet något, säger Åsa Boman, handläggare på Bergsstaten.

– Om man inte får någon arbetsplan skickad till sig under de här tre åren kan det innebära de att de letar på andra håll.

Många vill leta mineraler i Tunaberg

Sedan tidigare finns tre pågående undersökningstillstånd på Tunabergshalvön:

► Älberget nr 1: Zetterqvist geokonsult AB har ett tillstånd som är giltigt till och med 12 maj 2020.

► Tunaberg nr 201: Kobald mineral holgings PTI (från Australien) har tillstånd till och med 25 oktober 2019.

► Tunaberg nr 202: Berkut minerals LTD (också från Australien) har tillstånd som gäller till och med den 7 juli 2020.

Inget av bolagen har ännu upprättat någon arbetsplan.

I Gnesta har bolaget European Cobalt LTD fått undersökningstillstånd, men det har överklagats av Gnesta kommun.

I sin ansökan har bolaget uppgivit att de ska undersöka marken på olika sätt, bland annat genom markgeofysiska mätningar och geologisk provtagning. Beroende på vad de ger för resultat planeras också diamantborrning.

Den som får en arbetsplan skickad till sig kan motsätta sig den, något som kan leda till att den aktuella fastigheten plockas bort från undersökningarna eller att Bergsstaten går in och bestämmer att undersökningen ändå får genomföras.

Sedan tidigare har tre olika bolag tillstånd att undersöka marken i samma trakt. Bolagen har tillstånd att söka på olika område, då samma område inte ha flera undersökningstillstånd samtidigt. Inget av de tre bolagen har dock gjort någon arbetsplan än och inga undersökningar har inletts.

Beslutet om undersökningstillstånd till Canadian Cobalt Projects kan överklagas fram till den 28 maj.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

BuskhyttanNyköpingNävekvarnEkonomi/FöretagMiljöNäringsliv
Relaterat