Peter Steinmetz, vid på Skavsta flygplats, är inte nöjd med den placering av stationen som Trafikverket vill se. Från början skulle en station ligga närmare själva avgångs- och ankomsthallen. Innan det är bestämt, går det inte att förhandla klart om hur Skavsta ska bidra till bygget av Ostlänken, säger han. Foto:

Oklart läge för stationen vid Skavsta

NYKÖPING

Vid nyår går tiden för förhandlingar om Ostlänken ut. Och Skavsta har ännu inte tecknat något avtal om station. Nu hamnar frågan på regeringens bord.

Nyköpings kommun har förhandlat färdigt, liksom Trosa och övriga kommuner längs Ostlänken och längs med hela den nya planerade snabbjärnvägen som ska binda ihop landets tre största städer. Till årsskiftet upphör Sverigeförhandlingen som är den instans som har skött förhandlingarna mellan de kommuner och flygplatser där stationer ska placeras längs snabbjärnvägen. Nyköping har exempelvis tecknat avtal om att bygga 7 400 bostäder och medfinansiera Ostlänken med 84 miljoner kronor. Och Trosa har förbundit sig att betala 47,5 miljoner kronor till Ostlänkenbygget samt att bygga 1 700 bostäder.

Där har vi inte gått i mål

Men vad Skavsta ska bidra med är alltså inte klart.

– Vi skickade in vår slutrapport till tryck i går och Skavsta finns inte med. Där har vi inte gått i mål, säger Niklas Lundin, huvudsekreterare i Sverigeförhandlingen.

Finns det en risk att det inte blir någon station vid Skavsta?

– Det kan jag inte bedöma och jag vill inte spekulera om det.

Men Peter Steinmetz, vd på Skavsta flygplats, bedömer den risken som mycket liten.

Kommunernas överenskommelser

Ostlänken kommunerna kom gemensamt överens med Sverigeförhandlingen om hur de ska bidra till Ostlänken som är en del av höghastighetsjärnvägen:

Linköping: 153 000 nya bostäder och 173 miljoner kronor.

Norrköping: 153 000 nya bostäder och 173 miljoner kronor.

Nyköping: 7 400 nya bostäder och 84 miljoner kronor.

Trosa: 1 700 nya bostäder och 47,5 miljoner kronor.

Södertälje: 15 300 nya bostäder och 47,5 miljoner kronor.

En tung orsak till att förhandlingarna med flygplatsen har strandat är att det inte är klart var en station skulle placeras, om det blir på bibanan eller huvudbanan.

– Så länge det inte är klart är det svårt att förhandla, säger Peter Steinmetz.

Och i den frågan står parterna mycket långt ifrån varandra. Nyköpings kommun och Skavsta vill se en station på huvudbanan, medan Trafikverket vill placera den på bibanan så att den inte stoppar upp för snabbtågen mot Malmö och Göteborg.

Här skulle en station kunna placeras på bibanan, som i så fall skulle gå intill huvudbanan förbi flygplatsen. I det ursprungliga förslaget från Trafikverket var dock stationen tänkt att ligga något längre österut, på huvudbanan. Foto:

Peter Steinmetz påpekar dock att flygplatsen tydligt har uttryckt sin vilja att bidra till Ostlänken.

– Vi är beredda att ha ett långtgående åtagande och det erbjudandet står fortfarande kvar. Det har vi uttryckt skriftligen till Sverigeförhandlingen och jag hoppas att det erkänns i slutrapporten.

Men han tillägger också att ingen vet hur åtagandet ska se ut än.

Hur förhandlar ni vidare nu?

– Bra fråga. Det vet inte jag, säger Peter Steinmetz.

Enligt Niklas Lundin på Sverigeförhandlingen blir det en fråga för regeringen. På onsdag ska slutrapporten lämnas över till ministern. Där finns rekommendationer från Sverigeförhandlingen bland annat om Skavsta, men vad de går ut på vill han inte berätta innan rapporten har presenterats.

Sverigeförhandlingen upphör vid nyår

Sverigeförhandlingen tillsattes av alliansregeringen 2014 (då under namnet Sverigebygget) med uppdraget att ta fram förslag till principer för finansiering av höghastighetsjärnvägen från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö.

I uppdraget ligger att öka kollektivtrafik, förbättra tillgänglighet och öka bostadsbyggandet.

Uppdraget ska vara slutfört och redovisat vid utgången av 2017.

På onsdag den 20 december ska Sverigeförhandlingens slutrapport överlämnas till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunSkavsta OstlänkenSnabbjärnväg
Relaterat