Foto:

Olika lösningar på bostadsbristen i Nyköping

NYKÖPING

15 000 personer väntar på en hyresrätt i allmännyttan i Nyköping. Kön har aldrig förut varit så lång.

Rekordmånga personer köar till en lägenhet hos Nyköpingshem. Och enligt det kommunala bostadsbolaget finns det inget som tyder på att bostadsbristen kommer att minska. Och trots att det byggs både här och där i Nyköping behöver det alltså byggas mer. Nyköpingshem har redan ett uppdrag att bygga hundra nya hyresrätter per år de närmaste tio åren för att minska bostadsbristen.

Kommunalrådet Urban Granström (S) bedömer att det räcker för att skapa balans på bostadsmarknaden.

– Vi hoppas såklart på att även privata aktörer ska bygga hyresrätter. Rikshem är ju till exempel igång med att bygga 130 nya hyresrätter i Nyköping.

Moderaterna däremot tror att mer behöver göras för att får fart på bostadsbyggandet.

– Det finns ingen quick fix för bostadsbristen, det behövs radikala grepp på hela byggprocessen säger oppositionsråd Anna af Sillén (M).

– Vi vet att det behövs små hyresrätter till överkomligt pris.

Hon vill se lättnader i regleringar som förenklar för byggföretagen och det måste ske nationellt. Men även lokalt tror hon att det finns saker att se över.

– Vi tror absolut att vi kan hitta effektiviseringsmöjligheter även här.

Om en ny regering öppnar för det ser hon gärna att Nyköping blir testkommun och exempelvis prövar att bygga på vissa platser utan detaljplan.

Vad tänker ni göra åt bostadsbristen i Nyköping?

Moderaterna

Det måste bli enklare/billigare att bygga. Plan/bygglovsprocessen måste effektiviseras, byggreglerna förenklas. Mer byggklar mark i attraktiva lägen behöver tillgängliggöras genom att generella skydd minskas och görs mer effektiva samt att bullerreglerna anpassas till dagens byggteknik. Förenkla för andrahandsuthyrning. Det krävs radikala grepp för en fungerande bostadsmarknad.

Kristdemokraterna

Hyresrätter med rimlig hyra måste byggas. KD föreslår att kommunen ska bygga flera SKL-hus så att de statliga subventionerna kommer våra medborgare tillhanda genom lägre hyra. Flyttskatten som ger en inlåsningseffekt måste lösas. KD anser att det måste ordnas med härbärge för de hemlösa i kommunen innan vintern. Temporära modulbyggnader som bostäder bör utredas.

Liberalerna

Lösningen med SKL-husen är väldigt intressant. Byggnation skall ske i hela kommunen och hyrorna skall i möjligaste mån hållas nere. Man måste också se nya lösningar. Vi behöver bostäder för unga som skall flytta hemifrån. Vi vill utreda hyrköpslägenheter. Ett hyrköpboende ger möjlighet till att kunna spara till ett annat boende senare.

Centerpartiet

Har inte svarat.

Miljöpartiet

Fortsätta bygga små, prisvärda o energieffektiva lägenheter med statens investerings- och energistöd. Fortsätta värna allmännyttan och stå fast vid det utökade ägardirektivet till Nyköpings hem om att bygga 100 lägenheter per år.

Socialdemokraterna

404 bostäder påbörjades första halvåret i Nyköping. 346 nya hyresrätter. Det måste fortsätta byggas i hög takt. Nyköpingshem har i uppdrag att bygga ca 1000 lägenheter under kommande tio år. Vi behöver även anvisa mark till företag där tak sätts för hur hög hyra man får ta ut. Det kan vara möjlighet när byggföretag kan ta del av det statliga investeringsstödet.

Vänsterpartiet

Bygga bostäder.

Sverigedemokraterna

Det byggs bostäder i Nyköping. Det är en punkt där den styrande majoriteten förtjänar ett erkännande. Även kommunala bostäder. Vi kommer att fortsatt bidra i arbetet med bostadsbyggande. Tyvärr tar det för lång tid från beslut till inflyttningsbar bostad.

Feministiskt initiativ

Vi vill bygga fler billiga hyresrätter till framförallt unga, personer med låg inkomst och äldre.  Öka antalet platser på äldreboenden och trygghets-/seniorboenden för att ge äldre som, vill och behöver, möjlighet att bo tryggare och på så sätt frigöra fler bostäder på bostadsmarknaden.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingBostadPolitikVal 2018
Relaterat