Foto:

Pensionärer ställer politiker mot väggen

Nyköping

Vad tycker politikerna om boende för äldre och hur ska maten som serveras på Nyköpings äldreboenden bli bättre?

På tisdag arrangeras en politikerutfrågning på Culturum där pensionärsorganisationerna räknar med att få medlemmarnas frågor besvarade.

Med knappt fem månader till valet 2018 vill medlemmarna i de fyra stora pensionärsorganisationerna ha svar på frågor som rör äldre. Vid förra valet arrangerades en liknande utfrågning på Träffen där företrädare från varje parti fick svara på pensionärernas frågor. Då stod den icke fungerande färdtjänsten i fokus men även frågan om mellanboende som fortfarande är en av de viktigaste frågorna för östra Sörmlands pensionärer.

Laila Bergkvist är medlem i Svenska kommunal pensionärers förbund SKPF och sitter i KPR där företrädare från de fyra stora intresseorganisationerna finns representerad. Hon berättar att de frågor som kommer tas upp på tisdag är frågor som kommit fram i samband med olika medlemsträffar. SPF Seniorerna har även sammanställt enkäter som ställts till personal inom hemtjänsten, samt frågor rörande boende som ställts direkt till medlemmarna.

— Bostäder är en av de viktigaste frågorna inför valet 2018. Vi eftersöker trygghetsboenden mellan hemmet och äldreboendet, ett slags mellanboende med personal. I dag finns bara trygghetsboenden utan personal, säger Laila Bergkvist.

Maten på äldreboendena är också en het fråga, liksom bristen på utbildad personal inom hemtjänsten.

— Politikerutfrågningen sker i stora salongen på Culturum och vi hoppas det kommer mycket folk. Alla är välkomna och vi hoppas få svar på alla frågor.

I ett pressutskick från SPF Seniorerna lyfts även rätten att som gammal få bestämma över sin egen tillvaro.

— Vi vill kunna välja boende och måste även ha tillgång till kommunikationer.

Politiker som deltar i utfrågningen

Anna af Sillén, M, Veronica Andersson, S, Martina Hallström, C, Sofia Remnet, L, Marita Göransson, KD, Helena Dahlström, V, Kenneth Bjurström, MP och Tom Zetterström, SD.

Moderator är landstingspolitikern Jacob Sandgren S.

Utfrågningen pågår mellan klockan 13.30 och 15.30 på tisdag och är ett gemensamt arrangemang mellan SPF-seniorerna, PRO, SKPF-pensionärerna och RPG.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingPensionärPolitik
Relaterat