• Det var ett trettio tal personer som lyssnade på Björn Holmquist, styrelseledamot i bostadsrättsföreningen i de befintliga husen på västra sidan. Foto:
  • Foto:
1/

Protester mot höghusbygge i hamnen

NYKÖPING

Håller Nyköping på att förlora sin prägel som småskalig stad? På västra sidan om hamnen planeras tre höghus och på östra sidan ett segelhus som är högre än silon. Kritiker talar om att det skapas något som mer liknar Manhattan än den småskaliga stad som Nyköping är.

Boende i Spelhagen har samlats för att diskutera de tre nya kvarter som ska byggas på Västra hamnsidan. Här planeras 500 bostadsrätter med ett höghus i varje kvarter. Det högsta blir 14 våningar och minst 44 meter högt, ungefär lika högt som silon. De övriga två är planerade som tiovåningshus och cirka 32 meter höga. Dessa tillsammans med det planerade segelhuset på andra sidan hamnbassängen, som kan bli högst av alla, gör att röster höjs mot att Nyköpings siluett håller på att förändras till det sämre.

– Tidigare har man talat om småskalighet, det här bryter flagrant mot det, säger Ulf Abrahamsson som bor i de nybyggda husen i västra hamnen.

– Det är på väg att bli ett nytt Manhattan här nere.

Björn Holmquist sitter i styrelsen i bostadsrättsföreningen i de befintliga husen på västra sidan och håller i en rundvandring för att visa grannarna vad som är på gång.

– Vi är starkt kritiska till det här förslaget i föreningen, säger han.

– Stadens historiska siluett förändras. Nyköpings karaktär som småstad kan förändras från småstad till stad med storskalig hamnbebyggelse.

Foto:

Västra hamnsidan

Klövern ska bygga 500 bostadsrätter i tre kvarter. I varje kvarter finns ett höghus (14, 10 och 10 våningar höga).

De flesta övriga hus är sju våningar höga. Några är fem våningar och några tre.

En del av den gamla magasinsbyggnaden ska bevaras.

I markplan finns lokaler för handel och kaféer och andra verksamheter.

Garage ska byggas under husen.

Området byggs för att möta den stigande havsnivån till följd av klimatförändringarna. Gatorna ska ligga lägre än husen för att kunna fungera som avledningsvägar för vatten. Garagen ska planeras så att de inte kan svämmas över och kajerna förstärks för framtida klimat.

Hamnen som kommunen har gjort i ordning kommer att förstöras av nya bebyggelsen, befarar Björn Holmquist.

Föreningen ser gärna en upprustning av kajerna och tycker att det är bra att det byggs i området. Men de skulle hellre se en bebyggelse längs småbåtshamnen som är anpassad till befintliga bebyggelsen i området, exempelvis hus som liknar radhusen på Brandholmen.

Kommunerna har utrett hur väl höghus passar in i stadsbilden och kommit fram till att Spelhagen ligger tillräckligt långt från de områden som skulle störas av hög bebyggelse.

– Inne i stan aktar vi oss för att bygga högt eftersom det kan påverka riksintresset för kulturmiljön, säger Louice Persson, planarkitekt i Nyköpings kommun.

Samtidigt växer Nyköpings befolkning och bristen på nya bostäder är stor.

– Då är det viktigt att vi bygger lönsamt och effektivt. Ett sätt att göra det är att omvandla de områden som redan är utbyggda med gator och ledningar, men även att bygga mer på höjden, säger Louice Persson.

– Det är ett sätt att ta vara på de resurser som redan finns.

Nästa vecka håller kommunen informationsmöte om byggplanerna på Västra hamnsidan och samråd pågår till den 3 september.

Foto:

Planerna för segelhuset på östra sidan om hamnen har inte kommit lika långt än, men arbetet fortskrider.

Segelhuset

På östra sidan om hamnen fortsätter planerna på det så kallade segelhuset.

Än finns inget färdigt förslag, men det kan bli 20 våningar och över 60 meter högt. I så fall blir det högre än både silon och de planerade husen i Västra hamnen.

Segelhuset är tänkt att rymma 34 bostadsrätter.

Peab som ska bygga huset arbetar fortfarande med de utredningar som behövs och det är inte klart när planerna kan presenteras på ett samråd.

Samråd om byggplanerna

På tisdag nästa vecka håller kommunen informationsmöte om planerna på Västra hamnsidan.

Mötet hålls i de gamla magasinen på Västra hamnsidan.

De som vill yttra sig om planerna kan göra det fram till den 3 september.

Efter samrådet kan förslaget revideras med utgångspunkt i de yttranden som har kommit in. Därefter ställs det reviderade förslaget ut för granskning.

– Det är bra om så många som möjligt yttrar sig. Det är viktigt att de som tycker och tänker saker yttrar sig. Samrådet är till för att samla in mer information, säger Louice Persson.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingBostadVästra hamnen
Relaterat