Ostlänkens dragning vid Nyköping vållar debatt.

Region Östergötland vill se Skavstastationen på bibana

Nyköping

Snart ska Trafikverket besluta angående Skavstastationens placering på Ostlänken. Nu sluter en part upp bakom Trafikverket. Region Östergötland går emot Nyköpings kommun och propagerar för en station på bibanan – det skulle underlätta för pendlarna.

Förslaget att placera Skavstastationen på en kort bibana kritiseras av Nyköpings kommun, såväl som av Region Sörmland och kommunerna Norrköping och Linköping. De förespråkar att Skavstastationen ska ligga på Ostlänkens huvudbana. Men nu har Region Östergötland ställt sig positiva till Trafikverkets förslag om att utreda positionen för stationen på en kort bibana.

– I dagsläget är det inte aktuellt med en Skavstastation på huvudbanan, men vi vill att platsen för stationen på bibanan utreds, så att det i framtiden möjliggör för ett stopp också på huvudbanan, säger Göran Gunnarsson, ordförande för trafik- och samhällsplaneringsnämnden vid Region Östergötland.

Trots att stationen enligt Trafikverket kommer att hamna på ungefär samma plats som den skulle ha gjort på huvudbanan kritiseras förslaget starkt av Nyköpings kommun på flera punkter. Förra veckan meddelade kommunalråd Urban Granström (S) att han inte lita på Trafikverkets uppgifter om var bibanan kan tänkas bli placerad, och att Nyköpings kommun fått olika besked om det.

Göran Gunnarsson sticker inte under stol med Region Östergötlands främsta orsak till att inte förespråka att Skavstationen placeras på huvudbanan.

– Vi vill ha en så snabb trafik som möjligt från Linköping till Stockholm. I dagsläget är det rätt jobbigt att dagpendla dit, jag pendlade själv under åtta år så jag vet vad det kostar på, säger Göran Gunnarsson.

Christoffer Wendel, infrastrukturstrateg på Region Sörmland, berättar att de grundläggande är för att Skavstastationen är placerad på huvudbanan och att de inte ställer sig positiva till Trafikverkets förslag om att förlägga stationen på en kort bibana.

– Då förespråkar vi snarare alternativet med en lång bibana, eftersom den kortare skulle innebära längre restider med tanke på fler inbromsningar och lägre hastighet för tågen, säger Christoffer Wendel.

Samrådet för Trafikverkets nya förslag att lägga Skavstastationen på bibanan i stället för Ostlänkens huvudbana pågår till den 1 september. Under september månad ska sedan Trafikverket ta ett beslut.

Under måndagen meddelade kommunstyrelsen att man står fast i sin kritik mot Trafikverkets förslag.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingSkavsta KollektivtrafikOstlänken
Relaterat