Alla skulder som Nyköpings ridsällskap haft är nu betalda. Nu återstår frågan om hur det blir med överskottet på cirka 650 000 kronor. Foto:

Ridsällskapet skuldfritt – men överskott väcker frågor

Nyköping

De skulder som Nyköpings ridsällskap haft är nu betalda. Kvar finns ett överskott på cirka 650 000 kronor, meddelar konkursförvaltaren. Frågan: Vad händer med pengarna?

Det har varit en lång och uppslitande process som följt i spåren av Nyköpings ridsällskaps konkurs, våren 2016. Ridskolehästar har sålts, så även ridanläggningen, och en populär ponnyskola har fått flytta. Nu är de sista skulderna betalda och därmed skrivs de sista raderna i föreningens historia.

Frågorna är dock långt ifrån besvarade. När konkursförvaltaren har gjort sitt visar räkenskaperna på ett överskott på cirka 650 000 kronor.

– Mycket av de här pengarna kommer från fastighetsförsäljningen, säger konkursförvaltaren Lina Wassler på Heilborns Advokatbyrå, och syftar på ovannämnda försäljning av ridanläggningen.

Vad kommer hända med de här pengarna?

– De kommer att redovisas tillbaka till den här ideella föreningen Nyköpings ridsällskap, som återuppstår.

Här tycks det samtidigt råda en viss förvirring. Att Nyköpings ridsällskap återuppstår som ideell förening är inget som den tidigare styrelsen känner till, åtminstone inte Kjell Hamnevik, tidigare vice ordförande.

– Det var mer än vad jag vet, säger han.

Läs mer: Nyköpings ridsällskap, konkursen och Bullersta

Hur det blir med överskottet på 650 000 kronor är därmed en fråga som i nuläget saknar svar.

– Vi vill ju få det så rätt som möjligt, men vi vet ju inte om den gamla styrelsen får bestämma någonting, eller hur det ska göras. Därför har vi sagt att vi måste kontakta någon som kan det här.

Enligt uppgifter som SN tagit del av har det på vissa håll spekulerats i om överskottet kan komma att tillfalla den nuvarande ägaren till Bullersta. Det lär dock inte bli aktuellt, tror Hamnevik.

– Nej, av den enkla anledningen att pengarna går tillbaka till föreningen som gick i konkurs.

SN har sökt Niklas Lindberg, tidigare ordförande i Nyköpings ridsällskap. Sent på eftermiddagen svarar han via sms: "Det kommer att kallas till medlemsmöte när bilden är klar. NRS stadgar gäller och de följs".

Detta har hänt

Nyköpings ridsällskap går i konkurs i april 2016.

Det leder till att Bullersta, som under många år varit centralpunkt för ridskola och tävlingar i Nyköping, säljs till en privatperson.

Alla ridskolehästar på Bullersta säljs, och en populär ponnyskola måste flytta.

Ponnyskolan flyttar till närbelägna Berga gård, men måste bedrivas utomhus året om. Den har i dag 80 ridskoleelever och kommer drivas till och med höstterminens slut, den 22 december. Vad som därefter händer är oklart.

I dag finns ett 10-tal ridklubbar i Nyköpings kommun. Flera har fullt i kölistorna, och kan inte ta emot nya elever.

Nyköpings kommun utreder var en ny ridläggning kan placeras, och intresset riktas mot Stora Flättna på Arnölandet. Tanken är att skapa ett stort hästcenter om några år.

Läs mer om dessa ämnen

BullerstaNyköpingEkonomiridsport