De rödgröna vill satsa mer pengar på den förlusttyngda hemtjänsten. Kommunal hemtjänst och privata utförare för lika mycket i tillskott. Nicklas Franzén, Malin Hagerström och Urban Granström presenterade 2019 års budget i hamnen. Foto:

Rödgrön satsning på hemtjänsten

NYKÖPING

Det rödgröna partierna har presenterat sin budget för nästa år. Om de får fortsätta styra tillsammans lovar de extra pengar till framför allt hemtjänsten.

– Oavsett hur det går i valet måste vi börja med budgetarbetet. Det är vårt ansvar att lägga fram en budget, säger Urban Granström (S).

Opinionsmätningarna visar att Sverigedemokraterna får mer inflytande i riksdagen och därmed kan deras inflytande också öka i Nyköpingspolitiken. Vad som händer om varken det rödgröna blocket eller Alliansen får egen majoritet vill de tre kommunalråden dock inte gå in på.

– Det får vi se då, säger Urban Granström.

Om S, V och MP skulle få mandat att fortsätta styra tillsammans har de ändå en grov plan för budgetåret 2019.

– Vi har haft lite snäva marginaler, nu skaffar vi oss bättre marginaler, säger Urban Granström.

Nästa år räknar de med ökade skatte- och statsintäkter på mellan 125 och 130 miljoner kronor. En stor del av de pengarna ska gå till hemtjänsten som i många år har dragits med stora underskott.

– Vi har tittat länge på effektiviseringar i hemtjänsten. Nu kommer man inte längre med det och då behövs mer resurser, säger Nicklas Franzén (V).

En del pengar ska också gå till övrig äldreomsorg och socialtjänst, exakt hur mycket är dock inte klart än. Delar av de extra skattepengarna ska också läggas på skolan.

– Vi tror att det är en vettig investering för att höja resultaten i skolan. De svagaste eleverna behöver komma upp i resultat och det är där satsningen behövs, säger Urban Granström.

Pengar behövs också för att kunna höja lärarlöner för att vara konkurrenskraftig som arbetsgivare, säger han.

I nuläget redovisas satsningarna bara i grova drag.

– Vi ser att det här behöver göras. Exakt hur det ska se ut får vi prata vidare om sen, säger Malin Hagerström (MP).

Tidigare resultat

S, V och MP lägger en budget för 2019 med ett beräknat resultat på 67,2 miljoner kronor. Det motsvarar 2 procent av skattintäkter och statsbidrag, något som anses behövas för att ha tillräckligt med marginal för oförutsedda händelser. Det är också ett avsevärt bättre resultat än vad Nyköping har gjort de senaste åren.

2016 gjorde Nyköpings kommun ett resultat på 37 miljoner kronor.

2017 landade bokslutet på 34 miljoner kronor (22 miljoner sämre än budget).

Under 2018 har prognosen sett dyster ut och i mars pekade den på ett minusresultat. I slutet av maj såg det dock inte riktigt lika illa ut och åtminstone ett nollresultat var i sikte. Men ekonomin behöver fortfarande förbättras för att nå det budgeterade resultatet som är 48 miljoner kronor.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaMiljöpartietVänsterpartietNyköpingPolitikVal 2018
Relaterat