Foto:

Så svarar Trafikverket på hårda kritiken

NYKÖPING

Trafikverkets förslag att skrota den planerade Ostlänksstationen vid Skavsta har mötts av protester från Nyköpings kommun. Men enligt Anna Forslund, projektchef och hållbarhetschef vid projekt Ostlänken, skulle de nya planerna innebära stora förbättringar för landet i allmänhet och Nyköping i synnerhet.

– Om vi har en station som inte ligger på höghastighetsbanan skulle det vara en stor förbättring, eftersom vi då kan ha trafik mellan Nyköpings resecentrum och Skavsta. På så sätt förbättrar vi för både regionaltågen och höghastighetstågen, säger Anna Forslund.

Skulle det innebära att fler tåg kommer kunna trafikera banan?

– Vii tittar på det nu, vilket trafikupplägg vi skulle kunna få.

Nyköpings kommun har gett uttryck för att Trafikverkets nya modell kommer spärra av Skavsta flygplats och hämma utvecklingen i regionen. Anna Forslund bemöter kritiken med att förslaget syftar till att förbättra Ostlänkens kapacitet.

– Vi försöker skapa ett bättre upplägg för trafiken, både för höghastighetstågen och för de snabba regionaltågen. Och vi gör det här utifrån att vi ser en potential i det, säger hon.

Men nu när Nyköpings kommun säger nej till det här förslaget, vilka konsekvenser kan det få för arbetet med Ostlänken?

– Det kan jag bara spekulera i. De har bara haft en presskonferens, och vi har inte fått några skriftliga synpunkter. Men efter sommaren kommer vi samråda utredningen, och då kan de lämna sina synpunkter.

Om det nu blir tal om en ny utredning, skulle det kunna försena arbetet med Ostlänken?

– Det tror jag inte. Om vi nu gör en komplettering av den här trafikbanan, då ryms det inom ramen för det arbete vi gör i dag. Men vi behöver samråda och följa alla juridiska processer för att vi ska få en bra lösning.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

TrafikverketSkavstaFlygKollektivtrafikOstlänkenPolitik
Relaterat