Kandidaterna ger svar inför kyrkovalet – något som skiljer sig en del åt

Sörmland
annons

När representanterna för de olika nomineringsgrupperna får välja sina viktigaste frågor inför kyrkans kommande år skiljer det sig en del åt.

Frågor:

Vilken är kyrkans viktigaste uppgift framöver?

Nämn någon/några viktiga lokala frågor.

Conny Jakobsson, Vänstern i Svenska kyrkan (Kiladalens församling) – Att vara en kyrka med en hjälpande funktion både i och utanför Sverige, och som behåller kyrkorna i det skick de ska vara. Kyrkan äger också mycket skog, som ofta ligger nära där människor bor. Den miljön ska man bevara, och låta bli att kalhugga. – Även lokalt ska kyrkan vara öppen och hjälpande. Kyrkan är också en av Sveriges sämsta arbetsgivare vad gäller arbetsmiljön. Här måste man lyssna mer på dem som arbetar här, och se vad som kan förbättras för att skapa en vettig arbetsmiljö.

Eva Widlundh Sjöström, Tunabergs församlings samlingslista (Tunabergs församling) – Alla församlingar i Svenska kyrkan har fyra uppdrag; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Fyra ben som kyrkan står på, som vi folkvalda ska stödja. Kyrkan har en stor uppgift att sprida sin mission, även över världen, särskilt som många kristna människor trycks tillbaks i till exempel Mellanöstern. – Lokalt är det diakonala arbetet, som handlar om medmänsklighet och omsorg av de svaga, jätteviktigt. En annan viktig del är undervisningen av barn och unga, som bygger på kristen grund. För att behålla vår lilla församling måste vi lyckas få fler medlemmar.

Börje Andersson, Aktiv församling i Tystbergabygdens församling (Tystbergabygdens församling) – Att förvalta och underhålla den verksamhet som finns, så att kyrkan kan hålla sig vid liv både lokalt och centralt. Det är viktigt att kyrkan finns, och inte stiger tillbaka. Det kristna budskap som kyrkan står för måste spridas. Det handlar om etik, och hur människor ska vara mot varandra. – Att fortsätta att jobba utåtriktat, mot skolbarn och ungdomar, så att de får kännedom om vad kyrkan står för. Vi måste se till att det blir nytillströmning av medlemmar.

Ulrika Johansson, Kyrkans väl i Kiladalens församling (Kiladalens församling) – Vi ska visa att den kristna tron lever, att den finns i livets alla skeden för alla som tror, tvivlar eller söker. – Vi har fyra kyrkor knutna till vår församling – Bergshammar, Tuna, Lunda och Kila. Man ska känna sig välkommen till alla, oavsett var man bor, och se dem som en mötesplats. Konfirmationen och ungdomsverksamheten är oerhört viktig. Jag vill att de unga ska känna sig som en del av verksamheten, och att de finns med oss även i framtiden.

Christina Södling, Socialdemokraterna (Nyköpings församling) – Att vara en aktiv aktör i samhället, med hållbarhets fokus och där utrymme finns både för traditioner och nytänkande i gudstjänstliv och verksamheternas arbete. – Att fortsätta utveckla mångfalden i gudstjänstliv och verksamheterna så att fler kan känna sig hemma i Nyköpings församling. Att skapa ett ungdomens musikhus och därmed möjliggöra för fler unga att utveckla sitt musikintresse. Att utveckla församlingens organisation för ledarskap och medarbetarskap med fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete. Bygga upp ett nytt klocktorn på öster. Foto:

Ulf Hansen, Sverigedemokraterna (Nyköping, Rönö, Stigtomta/Vrena, Tunaberg och Tystberga församlingar) – Att fortsätta förstärka, värna och vårda kyrkans kristna kulturarv. Kyrkan får inte vara rädd för att missionera. Det finns många utsatta kristna ute i världen som behöver det stödet. – Kyrkans diakonala arbete för till exempel ensamma äldre och unga med psykisk ohälsa är mycket viktigt. Kyrkan måste också våga ta plats i samhället, även i förorter och parallellsamhällen. Foto:

Kenneth Bjurström, Miljöpartister i Svenska kyrkan (Nyköpings församling) – Kyrkan ska vara öppen för precis alla. Vi är inte födda till att döma andra. Diakonin är högprioriterad. Det har varit tuffa år i hela Europa med stor immigration, det har även kyrkan märkt av. – Givetvis klockstapeln, men även att barnkonsekvensanalysen ska genomsyra alla beslut. Vi borde också titta på tillgängligheten, till exempel utveckla kyrktaxi så att fler kan ta sig till konserterna i Svärta kyrka. Vi borde också fånga upp människor mitt i livet, konfirmandernas föräldrar, kanske med samtalsgrupper. Foto:

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

KyrkovaletSvenska kyrkanPolitikreligion
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka