Kortare arbetsdagar prövades under knappt två års tid på Svartedalens äldreboende i Göteborg. Foto:

Med Göteborg som förebild

NYKÖPING

Det var ett löfte från den rödgröna majoriteten i förra valet att införa ett försök med sex timmars arbetsdag.

Löftet var att på prov införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på någon eller några enheter inom vård och omsorg.

Tanken har varit att det inte ska kosta mer utan att projektet ska finansiera sig självt. Det är svårt att locka personal till den kommunala äldreomsorgen och senast i somras var det så ont om personal att patientsäkerheten riskerades. Enligt kommunalrådet Nicklas Franzén (V) skulle sex timmars arbetsdag vara ett sätt att göra kommunen attraktivare som arbetsgivare.

Nicklas Franzén (V) Foto:

Tidigare har ett liknande försök gjorts i Göteborg. Där fick personal på Svartedalens äldreboende pröva på att arbeta sextimmarsdagar med bibehållen lön. Liksom i Nyköping var det Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna som drev igenom projektet. Moderaterna var kritiska redan från början för att det skulle bli för dyrt.

Försöket i Nyköping kommer att skilja sig från det i Göteborg, men det är ändå Göteborg som fungerar som förebild. I våras besökte politiker och tjänstemän i Nyköping Göteborg för att ta del av deras erfarenheter.

Efter 18 månader hade projektet kostat Göteborgs stad nästan 10 miljoner kronor. Men samtidigt hade statens kostnader för arbetslöshet minskat med 4,7 miljoner kronor. Det visade en utredning av forskaren Bengt Lorentzon, enligt ett reportage om projektet som publicerades i tidningen Kommunalarbetaren.

När projektet i Göteborg inleddes var det för att utreda om och i så fall hur en kortare arbetstid påverkar hälsa och sjukfrånvaro hos de anställda. En parallell studie genomfördes på ett annat äldreboende som fungerade som referens och där personalen fortsatte med åtta timmars arbetsdag.

Sjuskrivningarna minskade till en början, men var efter ett och ett halvt år tillbaka på nästan samma nivå som innan det inleddes. Däremot hade sjukskrivningstalen ökat kraftigt på referensboendet där personalen arbetade åttatimmarsdagar. När sextimmarsprojektet avslutades hade referensboendet mer än dubbelt så hög sjukfrånvaro som Svartedalens äldreboende.

Göteborgsförsöket

Försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum på Västra Hisingen i Göteborg inleddes i februari 2015 och avslutades i slutet av förra året.

För att kompensera den ­minskade arbetstiden anställdes 17 undersköterskor (14,9 årsarbetare).­ Lika många timmar arbetades totalt bland under­sköterskorna som tidigare, men fler personer delade på timmarna.

Till en början sjönk sjukfrånvaron, men efter 18 månader var den tillbaka nästan i ursprungsnivån. Däremot hade sjukfrånvaron ökat stadigt på andra äldreboenden.

Kostnaden för Göteborgs stad låg efter 18 månader på 9,8 miljoner kronor.

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunArbetsmiljöSextimmarsdag