Privata aktörer i offentlig sektor kan bli en stor valfråga. Foto:

Skiljelinjerna inför valet

NYKÖPING

De två stora partierna i Nyköping skiljer sig i sin syn på den privata hemtjänsten på flera punkter:

► Timersättningen. Tillräckligt, enligt den politiska majoriteten (S, V och MP), men oppositionen anser att den har minskats successivt sedan privat hemtjänst infördes och vill höja den för både kommunal och privat hemtjänst.

► Geografiska områden. Till en början kunde privat hemtjänst välja ett avgränsat geografiskt område att arbeta inom. Detta har den politiska majoriteten tagit bort, men är något som oppositionen vill ha tillbaka.

► Kapacitetstak. Socialdemokraterna vill ta bort det, Moderaterna vill ha det kvar. På torsdag beslutar vård- och omsorgsnämnden.

► Lagen om valfrihet (LOV) är infört i hemtjänsten. Moderaterna vill se över om det går att införa i fler verksamheter, exempelvis daglig verksamhet. Något Socialdemokraterna har sagt nej till.

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunHemtjänstVal 2018
Relaterat