Foto:

Skolpersonal hanterar sorg och oro hos skolkamrater

NYKÖPING

Flaggorna vajar på halv stång på Långbergsskolan. På morgonen möttes lärare och barn efter det tragiska beskedet att en skolkamrat dött.

– Vi börjar dagen med att informera barnen om att vi har en skolkamrat som har varit sjuk och dött under helgen, säger Jens Back, rektor på Långbergsskolan.

Det var en tung måndagsmorgon på Långbergsskolan. En flicka som gick i årskurs fyra har avlidit under helgen.

– Alla fyra klasserna i årskurs fyra jobbar med det här under hela dagen. Övriga klasser, som inte är lika nära, läser enligt schema, säger Jens Back.

Men uppstår behov av att prata mer om det kommer skolan ta upp det, förklarar Jens Back.

Hur jobbar skolan med en sådan här svår händelse?

– Det handlar mycket om att informera och sedan möta reaktioner på det. Till hjälp har vi skolsköterskor och kurator, säger Jens Back.

Skolan har ordnat med ett minnesrum.

– Alla barn i skolan som vill får komma dit och skriva eller rita en hälsning. Det rummet har vi öppet så länge som vi bedömer att det finns behov av, säger Jens Back.

Rummet kommer dessutom att var öppet för kompisar till flickan, som inte går på skolan och för föräldrar till barn på Långbergsskolan.

– Vi kommer att hålla det öppet för dem på tisdag och onsdag eftermiddag, säger Jens Back.

Jens Back fokuserar under dagen på att hjälpa personalen.

– Mitt huvudfokus är att ge optimalt stöd till personalen när de ska möta barnen och deras reaktioner. Det är trots allt personalen som barnen har den bästa relationen till, säger Jens Back.

Har skolan varit delaktig i att förhindra spridning av bakterien?

– Nej, alla sådana frågor sköter smittskyddsläkare och landstinget. Jag vet inte om någon elev här har behövt ta antibiotika.

På kommunens hemsida skriver smittskyddsläkare Helena Hervius Askling att endast "barn och vuxna som har varit hemma hos familjen eller har haft annan familjär nära kontakt med flickan har fått eller kommer att få antibiotika".

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

LångbergsskolanNyköpingBarnFöräldrarSjukvård
Relaterat