Mariebergsgårdens korttidsboende är ett av äldreboendena där boende har smittats av VRE-bakterien. Foto:

Smittan har hittats på äldreboenden

NYKÖPING

Patienter smittade av VRE-bakterier har skickats från lasarettet till flera äldreboenden i Nyköping.

– Vi har konstaterade fall på Mariebergsgårdens korttidsboende, Hållet och Fruängskällan, säger Karin Lindgren, verksamhetschef för särskilda boenden inom Nyköpings kommun.

Det rör sig om drygt en handfull personer.

Den stora riskmiljön tycks vara sjukvården

Även personer som har hemtjänst har konstaterats bära på smittan. För att undvika att smittan sprider sig jobbar personalen på äldreboenden med basal hygien.

– Egentligen gör man inte annorlunda, vi fortsätter med hygienarbetet som vi alltid gör.

Personalen hjälper också till med smittspårningen och kontaktar dem som har varit i beröring med smittade patienter.

Enligt Mikael Stenhem, hygienöverläkare i Sörmland, är risken för spridning inte större på äldreboenden.

– VRE-utbrottet i Nyköping är något man måste hantera. Grundrådet är att tillämpa en sådan hygien att det inte finns risk för spridning.

Vid andra utbrott i landet har viss spridning skett inom kommunal omsorg, men störst spridning har skett i sjukhusmiljö.

– Den stora riskmiljön tycks vara sjukvården, säger Mikael Stenhem.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingNyköpings lasarettSjukvårdVRE-utbrottantibiotikaresistensÄldreboende
Relaterat