Elsa levde i misär de sista åren och bad upprepade gånger att få flytta till ett äldre- eller trygghetsboende. Foto:

Socialchefen: Vi jobbade in i det sista

NYKÖPING

– Ingen person behöver hamna på gatan men ibland behöver vi jobba in i det sista för att hitta ett boende. Det säger Stefan Heinebäck, socialchef i Nyköpings kommun.

Elsa tog sitt liv timmarna innan hon skulle vräkas. Enligt kommunens egna anteckningar bokades ett hotellrum för henne samma dag men det finns inget som tyder på att Elsa fick del av den informationen.

Enligt Stefan Heinebäck hade socialtjänsten en kontakt med Elsa på morgonen inför avhysningen.

Han säger också att socialtjänsten utan framgång försökt få anstånd med vräkningen för att försöka ordna ett annat boende. Hotell används i yttersta nödfall.

De senaste åren levde Elsa i misär och bad upprepade gånger att få flytta till ett äldre- eller trygghetsboende.

– Hon uppfyllde inte kraven för den sortens boende. Då finns det andra lösningar, säger Heinebäck.

Han säger att socialtjänsten har erbjudit och gjort en mängd insatser för Elsa men att hon inte alltid var mottaglig för hjälp.

– Om en vuxen person avsäger sig boendestöd och hemtjänst och inte accepterar sanering kan vi inte göra något åt det. Vi försöker motivera personer att ta emot hjälp och stöd men vi kan inte tvinga oss på människor. Det är den enskildes rätt att bestämma över sitt eget liv.

Ansvarig socialsekreterare gjorde en lex Sarahrapport. Tjänstemännen rekommenderar politikerna i vård- och omsorgsnämnden anmälan inte skickas vidare till IVO, inspektionen för vård och omsorg.

– Utredningen föreslår att det som hänt inte räknas som ett missförhållande enligt lex Sarah, säger Stefan Heinebäck.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

BrandkärrBostadSocialtjänst
Relaterat