Johan Varenius.

Startar betesförmedling för att rädda djuren

Sörmland

Länsstyrelsen har startat en betesförmedling för länets djur- och markägare.

Varför har ni börjat med betesförmedling, Johan Varenius, landsbygdsdirektör på länsstyrelsen Södermanlands län?

– På grund av den torka som råder och det ansträngda läget som lantbrukare och djurägare befinner sig i.

Hur illa är det?

– Det är mycket allvarligt. Det finns många djurägare som redan stödutfodrar sina djur i hagarna och det är sådant man normalt bara gör under senhöst och vinter. Vanligtvis växer det mer än djuren hinner äta den här tiden på året och nu finns det ingen mat i hagarna, säger Johan Varenius.

Hur har responsen på betesförmedlingen varit?

– Vi la ut den på vår sajt den 16 juli och har redan fått några anmälningar. Här kan både markägare som har obetade marker och djurägare som behöver bete anmäla sig och skriva vad man har att erbjuda eller vilka behov man har. Sedan får parterna sköta resten – vi hjälper bara till med den här portalen. LRF och olika Facebookgrupper gör liknande saker, men det här är ett sätt för oss att hjälpa till.

Hur stort är behovet av bete?

– Det är svårt att säga. Just nu så är det en obegränsad efterfrågan, så pass allvarligt är läget. Samtidigt vet vi att det står obetade marker också. En annan sak som är allvarlig är att den första grässkörden, det grovfoder som används under höst, vinter och vår blev dålig. Normalt blir det två, tre skördar, men när det inte regnar så växer det inte. Betet är det akuta nu, men torkan kan få långsiktiga konsekvenser också. Har man arealer med vall som det skulle kunna börja växa på om det kommer regn kan man anmäla det på samma ställe redan nu.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Södermanlands NyheterLänsstyrelsen i SörmlandDjurLantbrukMiljö
Relaterat