En 12 meters fritidsbåt gick på grund och började läcka olja i Enskärs fågelskyddsområde. Tack vare en snabb insats kunde båtägaren räddas och utsläppet av olja begränsas. Foto:

Stor räddningsinsats när fritidsbåt gick på grund

OXELÖSUND

En person räddades från en fritidsbåt som gick på grund i Enskärs fågelskyddsområde mellan Oxelösund och Trosa på lördagsförmiddagen.

Båtägaren hade bara en procent kvar på batteriet till mobilen då han lyckades larma 112. Två fartyg och en sjöräddningshelikopter deltog i sökandet efter den grundstötta båten.

Mannen var ensam på 12-metersbåten och var inte helt klar över sin position då han fick kontakt med sjöräddningen. Innan mobilöen dog hann han dock meddela att båten tog in vatten. Han berättade också att hade flytväst och tillgång till en gummibåt.

Sjöräddningens räddningshelikopter skickades ut för att leta efter haveristen och hittade den grundstötta båten strax efter klockan 10. Ett kustbevakningsfartyg kom fram och kunde ta ombord mannen en halvtimme senare.

Båten stod då ordentligt på grund och det bedömdes inte vara någon risk att den skulle sjunka.

Under söndagen arbetade personal från kustbevakningens miljöräddningsfartyg med att tömma de två bränsletankarna ombord. Väderförhållandena var idealiska, bara lätta vindar och ingen sjögång, rapporterade Johan Westberg, befälhavare på miljöräddningsfartyget KBV 050 från Södertälje.

Direkt efter räddningsinsatsen lade kustbevakningens patrullfartyg från Oxelösund ut skyddande länsor runt båten. Enligt befälhavaren på kustbevakningens miljöräddningsfartyg har djurlivet i området troligtvis inte påverkats av den mindre mängd dieselolja som läckte ut i vattnet innan länsorna kom på plats.

– Vi har även haft tillsynsmän i området som kontrollerar om olyckan har påverkat fågellivet men som det ser ut har vi kommit op plats i tid och lyckats undvika att olja läckt ut i häckningsområdena, säger räddningsledare Fredrik Lindblom.

Båtägarens försäkringsbolag ansvarar för att båten bärgas när miljöoperationen är avslutad.

Sjödramat ägde rum vid Enskärs fågelskyddsområde i Oxelösunds skärgård:

Läs mer om dessa ämnen

FritidsbåtarSkärgård