Södermanlands Nyheters reportrar Tommy Kägo och Annika Clemens, längst till höger, informerade Nyköpingsbor om valsatsningen #kandulova. Både Lena Lingdén och Benchawan Johansson tyckte satsningen var intressant. Foto:

Succé för #kandulova – här är politikernas svar

NYKÖPING

"Kan du lova fler lekplatser i centrum?" "Kan du lova ishall i Trosa?" Frågorna formligen forsade fram till kommun- och landstingspolitikerna i SN:s nya valsatsning #kandulova. Och flera av politikerna tog tillfället att svara väljarna.

Succé för SN:s nya valplattform på sn.se. Uppemot 200 frågor kom första dagen. Frågorna handlade om tågavgångar, minskade köer till primärvården (vårdcentralerna), kollektivtrafik i skärgården eller om politikerna kan lova att väntetiderna till vården minskar.

På den sistnämnda frågan lovade Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna att minska väntetiderna. "Vi har anställt 33 nya sjuksköterskor detta år och 89 procent av medarbetarna kan rekommendera sin arbetsplats" svarade Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande. "Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att korta väntetiderna" svarade Magnus Leivik. "Vi vill inför kömiljarden som effektivt kapade köerna" svarade Ewa Callhammar (L).

SN fanns även på Stora torget i Nyköping under torsdagen. Och även där märktes intresset för valsatsningen #kandulova. Lena Lingdén, Nyköping, lyssnade till hur man enkelt kan ställa en fråga till sina lokala politiker.

– Verkar intressant, sa hon.

Elisabeth Helger, Nyköping, sa att hon tagit del av valsatsningen och skulle skriva några frågor.

Valsatsningen pågår ända fram till valet den 9 september

Här är ett sammandrag från den första frågedagen

► NYKÖPING

FRÅGA: Kan du lova att ni inte ska höja skatten de närmaste fyra åren?

Johnny Fernquist, Nyköping

SVAR:

S: Ja. Den nuvarande regeringen har lovat skjuta till mer medel till kommunerna. Det finns med i prognoserna för den kommande mandatperioden. Då finns inget behov av skattehöjning. Skulle en annan regering välja att inte öka statsbidragen kommer alla kommuner att få problem.

Urban Granström (S)

MP: Ja. Hej! MP ser att kostnaderna för skola, vård och omsorg ökar, dels för att vi blir fler, dels för att kommunen har svårt att rekrytera. Nuvarande rödgröna regerings aviserade ökade statsbidrag till kommunerna under kommmande mandatperiod kommer att vara avgörande för kommunerna. Mvh

Malin Hagerström (MP)

V: Ja. Kommunalskatten är inget vi vill höja främst utifrån ett rättviseperspektiv. Men kostnaderna för våra verksamheter kommer att öka och då är det avgörande att vi får en regering som ökar statsbidragen till kommunerna och då kan vi inte ha en regering som går till val på sänkta skatter.

Nicklas Franzén (V)

FRÅGA: Kan du lova att ni kommer att behålla de landsortsskolor som finns?

Lisa, Nyköping

SVAR:

S: Ja, alla skolor kommer att vara kvar.

MP: Ja, alla skolor kommer att vara kvar.

V: Japp, alla skolor kommer att vara kvar.

FRÅGA: Kan du lova att miljö och klimatfrågan blir den högst prioriterade frågan för ditt parti?

Åsa, Nyköping

SVAR:

SD: Nej. Vår miljöpolitik präglas av rationalitet och effektivitet. Vi ska göra insatser där de gör som störst nytta, och vi ska använda oss av de senaste och mest avancerade forskningsdata. Dock är sjukvård, skola, äldrevård och trygghet våra högst prioriterade frågor.

Mica Vemic (SD)

V: Ja. Jag hade önskat att miljöfrågan kunde vara mer uppe i debatten. Vi ser bara på vädret i sommar som bottnar i en klimatförändring. Just nu verkar det mesta handla om fler poliser i samhällsdebatten. Vi kan väl tillsammans lyfta miljöfrågan på agendan igen!

Nicklas Franzén (V)

OXELÖSUND

FRÅGA: Kan du lova att våra skolbarn slipper stå i bussarna till skolan. Framför allt de som går på motorvägen.

Mey, Oxelösund

SVAR: Inget parti i Oxelösund har svarat på frågan än.

►GNESTA

FRÅGA: Kan du lova att göra allt som kommunpolitiker för att se till att tågen går tätare och att de fungerar?

Tano, Gnesta

SVAR:

M: Ja. För oss moderater är en väl fungerande kollektivtrafik oerhört viktig för kommunens utveckling. Människor ska kunna ta sig snabbt, säkert & smidigt till arbete & studier. Pendeltåg & regionaltåg är en del av livsnerven i vårt infrastruktursystem. Jag lovar att vi moderater kommer fortsätta att i alla sammanhang arbeta för en väl fungerande trafik där tågen går/kommer i tid & att Gnesta kommun lägger en beställning på tåglägen då flest människor vill resa. Allt för en väl fungerande vardag.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

S: Ja. Gnesta som är en pendlarkommun integrerad i Stockholms arbetsmarknadsområde är beroende av bra kommunikationer. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta arbeta gentemot staten för en stabil och fungerande tågtrafik. Viktigt i det är att få till stånd en upprustning av stambanan samt en översyn kring prioriteringen av tåglägen där vi anser att arbetspendling ska uppvärderas i den årliga fördelningen av spårkapaciteten för att kunna få bättre avgångstider och högre stabilitet.

Johan Rocklind (S)

LANDSTINGET

FRÅGA: Kan du lova att vi män i Södermanland får gratis kontroll av vår prostata under 2019?

Blomman, landstinget Sörmland

SVAR:

L: Ja. Liberalerna går till val på att införa kontroller för prostatacancer från och med 50 års ålder. Vi kan inte lova att detta blir av under 2019 men Liberalerna kommer att kämpa för att genomföra den här politiken så fort som möjligt.

FRÅGA: Kan du lova att vänte­tiderna minskar i vården?

Sven-Gunnar, landstinget Sörmland

SVAR:

L: Ja.Liberalerna vill öppna upp vården så att du som patient från dag ett kan välja var i landet du vill genomföra din behandling. Du kan exempelvis välja att genomföra den nära hemmet trots lite längre väntan, eller på en annan ort som har kortare kö. Vi vill även återinföra Kömiljarden som effektivt kapade köerna i hela landet och bidrog till en mer tillgänglig vård.

Ewa Callhammar (L)

M: Ja. Att korta väntetiderna är den viktigaste valfrågan. Sedan 2014 har operationsköerna ökat med 700 procent. Vi kommer göra allt som står i vår makt för att korta väntetiderna.

Magnus Leivik (M)

S: Ja. Ingen ska få vänta på vård för länge och att korta väntetiderna är oerhört viktigt. Med mer personal i hälso- och sjukvården minskar vi väntetiderna och vi har anställt 33 nya sjuksköterskor detta år och hela 89 procent av medarbetarna i Landstinget Sörmland kan rekommendera sin arbetsplats för andra. Vi har satsat på fler specialistsjuksköterskor, fler sjuksköterskor som utbildar sig på betald arbetstid och tillsatt utbildningsplatser med studielön. Vi har även infört möjligheten att läsa till sjuksköterska med studielön om du är undersköterska. Vi vill utöka den betalda specialistutbildningen för sjuksköterskor och stärka kompetenskraven inom vård och omsorgsutbildningen.

Monica Johansson (S)

Här hittar du alla frågor och kan läsa de svar som inkommit

Så här gör du

Här kan du ställa en fråga till dina politiker.

Klicka på ”Skicka fråga” och skriv in din fråga som ska börja på ”Kan du lova att” och får vara 140 tecken lång.

Du behöver uppge ditt namn och kontaktuppgifter men behöver inte skriva under med ditt namn, du kan använda signatur.

Frågan ska gälla något som politiker i kommun eller landsting styr över, exempelvis vård, skola eller kommunikationer.

Frågorna publiceras efterhand. Sedan är det upp till politikerna att leverera svaren, som du också kan ta del av.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

GnestaNyköpingOxelösundTrosa#kandulovaVal 2018
Relaterat