Sverigedemokraternas Per Frostbygd har varit frånvarande från politiken under hösten. Foto:

Svårt för SD att byta gruppledare

NYKÖPING

Sverigedemokraternas gruppledare i Nyköping, Per Frostbygd, är fortfarande frånvarande. Partiet försöker att få honom utesluten, men det kan ta lång tid.

Per Frostbygd som är gruppledare för Sverigedemokraterna i Nyköping har varit frånvarande under hela hösten. Han är den i partiet som får ersättning för politiskt arbetet och hans frånvaro gjorde, enligt SD, att partiet inte kunde presentera ett eget budgetförslag.

Internt har partiet valt en ny gruppledare, men för att kommunfullmäktige ska kunna byta ut den arvoderade gruppledaren krävs att han själv säger upp sig från sitt uppdrag. Det har Per Frostbygd inte gjort.

– Jag har försökt att ringa och jag har skickat ett färdigt brev med avsägelse till honom med frankerat kuvert. Han behöver bara skriva under, men uppenbarligen vill han inte skicka in det, säger Thom Zetterström som har röstats fram som ny gruppledare av partiet.

– Om han vill sitta kvar i fullmäktige är det upp till honom. Men när det gäller gruppledarskapet har vi röstat internt och där finns inte förtroende.

Så länge en gruppledare inte själv avsäger sig sitt uppdrag finns bara ett sätt för partiet att byta ut personen: Att visa att gruppledaren inte längre är medlem i partiet.

Nu jobbar partiet internt med att få Per Frostbygd utesluten ur Sverigedemokraterna.

– Men den processen är lång. Medlemsutskottet ska ta ställning till om det finns underlag att starta ett ärende, därefter ta kontakt med honom och ge honom möjlighet att komma med sina synpunkter. Sedan fattar man beslut om det ska vidare till partistyrelsen.

Totalt kan det ta upp till ett halvår.

Nästa år är det valår. Hur påverkar det här?

– Rent krasst påverkar det ju. Den som skulle vara huvudansvarig för valkampanjandet är borta. Vi kan inte sätta in någon annan att göra det på betald tid utan det blir bara på ideell basis.

SN har inte lyckats nå Per Frostbygd för en kommentar.

Thom Zetterström har valts till ny gruppledare av partiet, men för att bytet ska godkännas av fullmäktige krävs att Per Frostbygd själv avsäger sig sitt uppdrag. Foto:

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunSverigedemokraternaPer Andersson (SD)Thom Zetterström (SD)Kommunalpolitik
Relaterat