Skavstas framtida potential för besöksnäringen, som arbetsgivare med möjligheter att avlasta Arlanda förbises helt av Trafikverket, slår Nyköpings kommun fast i yttrandet som ska upp för beslut på kommunstyrelsen nästa vecka. Foto:

"Trafikverket har ignorerat Skavsta"

NYKÖPING

Trafikverket har ignorerat Skavstas roll och potential, konstaterar Nyköpings kommun. Och det är utvecklingen av flygplatsen och området kring den som är avgörande för den vassa kritiken.

– Skavsta måste ses som en del i ett system för transporter nationellt, säger Urban Granström.

För Nyköpings del kan stationen vid Skavsta ligga på huvudbanan eller på bibanan, det spelar ingen större roll. Men det är Skavstas utveckling som hämmas kraftigt om stationen skulle ligga på bibanan tror kommunen. Och det är Skavstas framtida tillväxt som kommunen vill värna.

– Att det skulle gå en järnväg utanför knuten och så ska tågen inte stanna. Om alla tåg till Arlanda skulle till Märsta först, ingen skulle komma på den idén ens, säger kommunalråd Urban Granström (S).

Och Trafikverkets förslag innebär alltså att det skulle ta längre tid för stockholmare att tåget till Skavsta.

Dessutom skulle de behöva ta sig över eller under huvudbanan för att komma till flygplatsen, något som också gör att det blir krångligare och att fler väljer andra alternativ, tror Urban Granström.

Och när Skavsta vill växa söderut bildar den nya bibanan ytterligare en barriär genom att dela upp området.

Nyköping poängterar också att Skavsta är en nationell tillgång, med sitt miljötillstånd att ta emot 6 miljoner passagerare per år.

– Det är en nationell och storregional tillgång. Och att Trafikverket inte över huvud taget funderar på Skavstas betydelse är märkligt, säger Urban Granström.

Nyköping avslutar sitt yttrande med att konstatera att Trafikverkets förslag försenar Ostlänken och försämrar möjligheterna för Sverige att fortsätta utvecklas.

Och Nyköping får stöd av Trosa kommun som också ska skicka in ett yttrande till Trafikverket med anledning av förslaget till ny bibana. Det är ännu inte skrivet, men klart är att Trosa backar upp sin granne fullt ut.

– Vi kommer att vara jättetydliga, vi backar helt upp Nyköping, säger Trosas kommunalråd Daniel Portnoff (M).

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunSkavsta OstlänkenSnabbjärnvägTåg
Relaterat