• Två familjecentraler finns i Nyköpings kommun, där man bland annat erbjuder barnhälsovård och öppen förskola. Foto:
  • Marjo Gustafsson (S), ordförande i socialnämnden. Foto:
1/

Tredje familjecentral slopas – Arnö ska täcka upp

Nyköping

Förslaget om en tredje familjecentral i kommunen läggs på is. Andra områden måste prioriteras, menar socialnämnden, som tills vidare vill kompensera genom att förstärka den befintliga familjecentralen på Arnö.

En tredje familjecentral i Nyköpings kommun har varit i ropet sedan två år tillbaka, med siktet inställt på en verksamhet vid Bagaregatans vårdcentral. I nuläget finns två familjecentraler i kommunen – en i Brandkärr och en på Arnö.

Nu är det klart att det inte blir någon tredje familjecentral. Socialnämnden har meddelat att man måste prioritera akuta boenden samt det kommande härbärget – en tredje familjecentral har man inte råd med. Istället siktar man på att förstärka familjecentralen på Arnö.

– Det är inte en fullgod familjecentral i dag eftersom regionen bara är där två dagar i veckan. Innan det blir aktuellt med en tredje familjecentral vill vi att regionen är på familjecentralen i Arnö fem dagar i veckan, säger Marjo Gustafsson (S), ordförande i socialnämnden.

Anser man att två fullgoda familjecentraler räcker för Nyköpings kommun?

– Nej, jag tror att vi i framtiden kommer behöva öppna upp en tredje familjecentral. Det tycker jag heller inte är så konstigt om Nyköping fortsätter att växa i samma takt som nu.

Trots att en tredje familjecentral väljs bort med hänvisning till att akuta boenden samt härbärget måste prioriteras, anser inte Marjo Gustafsson att verksamheter ställs emot varandra.

– Det kan ju se ut som det, men jag tycker inte att vi har ställt saker emot varandra. I första hand ska vi nu se till att regionen är på Arnö hela verksamhetstiden, för det innebär ju också att det blir en utökning av familjecentralerna.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Region Sörmlandbarn och familj
Relaterat