Här ska nya bostäder växa fram

NYKÖPING

Nya bostadshus ska byggas både på Brunnsgatan och på Repslagaregatan intill Landstingsparken. De totalt 74 nya lägenheterna är ett led i Nyköpings arbete att förtäta staden.

På det som i dag är parkeringsplats på Repslagaregatan bredvid Landstingsparken ska det byggas hus i fyra till sju våningar. Totalt 50 lägenheter ska byggas i hus i olika höjder och färger. Under huset byggs ett garage, men antalet parkeringsplatser minskar, något som Nyköpings kommun tror kommer att fungera ändå, då en stor del av de 2 000 parkeringsplatser som finns i centrala Nyköping ofta inte används.

För de boende kompenseras de färre parkeringsplatserna med att det från de nya bostäderna är nära till olika typer av kollektivtrafik, skriver kommunen i sin beskrivning av projektet.

Ett stenkast därifrån, på Brunnsgatan nära korsningen till Repslagaregatan, ska det byggas ett femvåningshus med 24 lägenheter.

Genom att använda platser mellan befintliga hus för att bygga nya bostäder och verksamhetslokaler vill kommunen förtäta staden och använda mark där det redan finns kollektivtrafik och annan infrastruktur till nya bostäder. Det är ett billigare sätt att bygga än att bygga helt nya områden. Förtätningen gör också att staden blir mer levande, enligt Nyköpings kommun, och avstånden blir kortare vilket gör det enklare att cykla eller gå.

Repslagaregatan hör till en av Nyköpings mest trafikerade gator och i planprocessen ska både bullerfrågan och trafiksäkerhetsfrågan utredas särskilt.

Förslaget på båda planerna ska skickas ut på samråd under hösten och husen kan börja byggas tidigast 2019.

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingBostadByggnationWEBB_TV
Relaterat