Gymnasiesärskolan får två nya program. Foto:

Två nya program till gymnasiesärskolan i Nyköping

Nyköping

Den som ska välja till gymnasiesärskolan i februari kommer kunna välja på två nya gymnasieprogram. Administration, handel och varuhantering (AHV) och hälsa, vård och omsorg (HVO) är de nya programmen som erbjuds till hösten 2019.

Nu finns det tre nationella yrkesprogram att söka till på gymnasiesärskolan om man räknar med den som redan finns, fastighet, anläggning och byggnation (FAB). Alla programmen är yrkesinriktade och eleverna läser gymnasiegemensamma ämnen. Efter avklarade studier får man ett gymnasiesärskolebevis och utbildningen ger dig 2500 poäng.

– Vi fick en uppmaning från Skolinspektionen att sökande till Nyköpings gymnasiesärskola bör ha ett större utbud att välja från. De två nya programmen ger eleverna fler valmöjligheter och en större chans till arbete efter avslutade studier, säger Gunilla Andersson, som är ordförande i UAIN (Utbildning, arbetsmarknad och integrationsnämnden) till kommunens hemsida.

Det nationella programmet samhälle, natur och språk (SNS) fasas ut på grund av lågt intresse och önskemål om mer yrkesinriktad utbildning. Inga nya intag sker vid höstterminen 2019. Ansökningarna till gymnasiesärskolans nationella program sker som vanligt via gymnasiewebben.

Gymnasiesärskolan är till för den som har en utvecklingsstörning. Eleverna lär sig att samspela med andra människor och får lära sig om demokrati- och rättvisefrågor och även omsorg om miljön. Nyköpings gymnasium har lång erfarenhet av att undervisa elever inom gymnasiesärskolan och erbjuder både nationella och individuella program.

De individuella programmen riktar sig i första hand till de elever som behöver en mer anpassad studiemiljö och studietakt och som inte kan följa ett nationellt program.

Läs mer om dessa ämnen

skola och utbildning