Länsstyrelsen i Sörmland går på samma linje som Nyköpings kommun och föredrar en lång bibana med station vid Skavsta på Ostlänkens huvudbana.

Tvisten om bibanan fortsätter

NYKÖPING

Nyköpings kommun får efterlängtat stöd från länsstyrelsen som kraftfullt säger nej till Trafikverkets förslag om Skavstastation på Ostlänkens bibana.

Länsstyrelsen i Sörmland har en rad orsaker till att föredra den långa bibanan till Ostlänken förbi Nyköping.

Dricksvattentäkt, buller och kulturmiljö är några punkter som länsstyrelsen listar i sitt svar på Trafikverkets förslag om en kort bibana med en Skavstastation på bibanan i stället för på huvudbanan. Länsstyrelsen går därmed på samma linje som Nyköpings kommun och Skavsta flygplats som inte alls vill ha en station på Ostlänkens bibana. Nyköpings kommun har riktat svidande kritik mot Trafikverkets förslag att inte lägga stationen på huvudbanan och bygga en längre bibana som det var planerat från början.

Enligt länsstyrelsen medför Trafikverkets förslag på kortare bibana flera negativa konsekvenser, bland annat på buller, förorenade områden vid Skavsta och kulturmiljön. En längre bibana skulle följa TGOJ-banan och därmed göra mindre intrång i kulturmiljön, skriver länsstyrelsen i sitt yttrande.

Den långa bibanan innebär kortare restider från Nyköping söderut samt mellan Skavsta och Stockholm och det blir snabbare byte mellan tåg och flyg om stationen ligger på huvudbanan, argumenterar länsstyrelsen vidare.

Trafikverket vill å sin sida ha stationen på bibanan för att fler snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg och Malmö ska kunna gå förbi utan att störas för mycket av regionaltågen. Trafikverket har också en annan syn på Skavstas möjliga utveckling. Flygplatsen kan växa, men utvecklingen är osäker, anser Trafikverket.

En kortare bibana skulle också innebära större barriäreffekter. Dessutom ligger den dricksvattentäkt som försörjer både Nyköping och Oxelösund nära den befintliga järnvägen och här behövs sannolikt ett förbättrat skydd för grundvattnet. Om bibanan skulle gå längs med TGOJ-banan innebär detta samordningsvinster i förbättringsarbetet, anser länsstyrelsen.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

TrafikverketLänsstyrelsen i SörmlandNyköpings kommunSkavsta OstlänkenSnabbjärnväg
Relaterat