Landstinget har stort behov sjukvårdspersonal och nu startar landstinget en utbildning som ska hjälpa utlandsfödda läkare och sjuksköterskor att snabbt komma i arbete. Williams Pereira är biträdande rektor på Eskisltuna folkhögskolan och ser fram emot satsningen. Foto:

Utlandsfödda läkare utbildas för att lättare få jobb

Sörmland

Landstinget startar ett introduktionsprogram för utlandsfödda läkare och sjuksköterskor i Sörmland. Målet är att de snabbare ska komma i arbete och få sin legitimation.

Sörmland är i stort behov av läkare och sjuksköterskor. Den 6 november i år startar landstingets nya introduktionsutbildning för läkare och sjuksköterskor som bor i Sörmland men har fått sin vårdutbildning i något land utanför EU.

— Det gäller bland annat läkare och sjuksköterskor från Irak, Syrien, Eritrea och Somalia, säger Williams Pereira, biträdande rektor vid Eskilstuna folkhögskola, där utbildningen ska hållas.

Kursförberedelserna har pågått i ungefär ett och ett halvt år och intervjuer har gjorts för att hitta lämpliga kandidater till de 20 kursplatser som ska fyllas till att börja med.

— Äntligen är vi i gång, säger Williams Pereira.

Läkare som vill arbeta i Sverige men är utbildade utanför EU måste klara ett speciellt medicinskt kunskapsprov för att få en svensk läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Utbildningen i Sörmland förbereder kursdeltagarna för testet som består av både praktiska och teoretiska delar.

— Provet kräver goda språkkunskaper, men det är inte bara språk vi kommer att fokusera på utan framför allt hur det svenska vårdsystemet fungerar, säger Williams Pereira.

Enligt landstinget är det få som klarar provet första gången. De flesta skriver det flera gånger och folkhögskolans utbildning kan därför komma att anpassas utifrån hur mycket tid var och en av kursdeltagarna behöver för att få godkänt.

— Till en början har vi tänkt att introduktionsutbildningen ska vara i ett år åt gången. Men den kan komma att utökas om det behövs längre tid för provförberedelserna. Bara runt 10 procent klarar provet första gången.

De sjuksköterskor som antas till utbildningen har redan fått sin svenska legitimation beviljad av Socialstyrelsen. Men undervisningen riktar sig även till dem.

Introduktionsutbildningens fokus ligger bland annat på terminologi, lagar, bestämmelser, vårdhygien, sekretess, normer och värderingar inom sjukvården. Kursen består av både teori och praktik.

— Praktiken kommer att ske på sjukhus och vårdcentraler i Eskilstuna och Nyköping, säger Williams Pereira.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandEskilstunaSjukvård
Relaterat