Vallöften i landstinget – så gick det

SÖRMLAND

Så här gick det för landstingspolitikernas vallöften.

Bidrag Yes

Till Sörmlandsidrotten med flera.

Samtliga partier var inför förra valet till fortsatt stöd till olika organisationer och inga större inskränkningar har gjorts. Från årsskiftet ska nya regler till som att stärka demokratiska värderingar, stödja alla människors lika rättigheter och möjligheter.

Länsmuseet Yes

Alla partier utom Moderaterna, Vård för pengarna och Sverigedemokraterna var positiva till fortsatt satsning på länsmuseet. Centerpartiet sa att det inte får bli dyrare än vad som bestämts fram till nu, det vill säga 250 miljoner. Men ytterligare 70 miljoner sköts till för så kallad energianpassning och till det sa Centern ja efter att man efter valet bildat majoritet med Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Utsläpp Yes

S, L, C och MP var angelägna om att kollektivtrafiken ska övergå till förnybara drivmedel och skapa ett enhetligt biljettpris. Och det har genomförts, bussarna körs på förnyelsebara drivmedel samtidigt har införts ett enhetligt pris för all lokaltrafik inom länet och regionaltågtrafiken i Mälardalen samt Trosabussen.

Skatten Yes

Under förra mandatperioden, 2010-2014, höjdes skatten. Inför förra valet hade inga partier planer på att höja skatten "men skulle det ske något måste vi titta på eventuell skattehöjning" sa Socialdemokraterna. Ingen skattehöjning genomfördes.

Personal Nja

Utbildningsplatserna måste öka och en översyn av lönerna måste genomföras. Lönerna har höjts och fler personal har anställts de senaste åren. Och utbildningspengar till den personal som vill vidareutbilda sig har ökats. Men fortfarande saknas personal och bristen på vårdplatser är fortfarande stor.

Vårdplatser No

Antalet överbeläggningar, som kan ses som en brist på vårdplatser, har under mandatperioden varit stundtals i särklass flest i hela landet. Bristen på personal har varit påtaglig och är fortfarande stor. Socialdemokraterna gick till val med att öppna 40 mellanvårdsplatser, som ett steg i väntan på placering i hemmet eller till kommunernas äldreboende, i Eskilstuna och 20 i Nyköping. Av det har inget blivit.

Vårdcentral Nja

Det efterlystes bland annat en femte vårdcentral i Nyköping. Hade vi ingen aning om, sa Miljöpartiet. Inte så jättelätt att få till, sa Socialdemokraterna. Ta bort hindrande regler, tyckte Moderaterna. Med andra ord fanns inga utfästelser från politiskt håll, men en privat aktör öppnade Din vårdcentral, som i dag har etablerat sig. Fler vårdcentraler har visat intresse för Sörmland eftersom det är avgiftsfritt.

Läs mer om dessa ämnen

Val 2018