Foto:

Vill göra Horsvik till naturreservat – miljöexperten gör tummen upp

NYKÖPING

Delar av Horsvik är ett Natura 2000-område. Nu siktar kommunen på att göra hela området till naturreservat, vilket ställer högre krav på skötsel av marken – något som efterfrågas av miljöexperten.

Horsvik, som ligger tre mil norr om Nyköping, har anor långt tillbaka. Det finns på kartor från 1600-talet och Hånö säteri, som det en gång hörde till, fanns redan på 1300-talet. Ryssarna brände dock allt under början av 1700-talet och nya hus har byggts med tiden.

13 hektar av Horsvik är ett Natura 2000-område. Det är väldigt artrikt, med speciella blommor, insekter och fåglar. Exempelvis finns där orkidén Adam och Eva, kattfot, jungfrulin och unika rödlistade maskrosarter. Fågelarterna hämpling, göktyta och törnskata trivs också i miljön.

Det berättar kommunekologen Bjarne Tutturen, som är lyrisk:

– Det är sådana arter som oftast bara finns i exklusiva hagmarker. Horsvik är ett av de häftigaste naturobjekten i vår kommun. Det är en fantastisk picknick-miljö, som sväljer många människor utan att det känns trångt, säger han.

Det är EU som avgör vilka områden som ska skyddas enligt Natura 2000. Vid Horsvik handlar det om hagmarken runt gården, men även områden utanför kan påverkas av skyddet. Nu vill kommunen, med kommunalrådet i spetsen, göra stora delar av Horsvik till naturreservat. Ett sådant instiftas av länsstyrelsen eller kommunen och med det ställs högre krav på den som förvaltar området. Bjarne Tutturen tycker att det är bra:

– Man behöver styra betet annorlunda, så inte orkidéerna exempelvis försvinner. Det gäller att inte släppa ut djuren för tidigt, så de äter upp blommorna som ska blomma och sätta frö. Och så får man tallplantor och sly om man har för lite bete, säger han.

Landskapet vid Horsvik har alltid brukats småskaligt med hästar och oxar. Där finns sammanlagt 400 meter stenmurar och den insatte kan se spår av hur en bondgård bedrevs där på 1700- och 1800-talet. Djur har betat på marken sedan dess.

– Klockan har stannat på 40- eller 50-talet, man har inte fortsatt exploatera det till att bli en modern bondgård, säger Bjarne Tutturen.

Husen vid Horsvik står tomma. Förra året hyrdes Studsviksstugan ut för sommarboende. Det nyaste båthuset används för den firma som sköter provfisket åt Studsvik och därmed kontrollerar så att fisk och botten inte påverkas av radioaktivitet.

Hur rimligt är det att Horsvik blir ett naturreservat?

– Det hänger framförallt på vad politiken vill. Jag tycker det är en bra idé som kommunekolog. Det är absolut ett sådant område som kvalar in och det förtjänar ett långsiktigt starkt skydd, säger Tutturen.

Inga problem att besöka Horsvik redan i dag

Allemansrätten gäller vid Horsvik, så den som vill besöka platsen är välkommen dit.

En mindre parkering finns vid Studsviks brygga, sedan är det promenad genom fårhagarna som gäller.

I dag finns ingen offentlig toalett vid området och husen är inte tillgängliga för besökare.

Tänk på att respektera privata tomter – där gäller som bekant inte allemansrätten.

Så tar dig till Horsvik

Den som vill kan paddla till Horsvik från Stendörren, vilket tar ungefär en kvart.

I övrigt är det bil som gäller – ta sikte på Studsvik – eller buss.

Just nu går första bussen på vardagar från Nyköpings busstation klockan 06:05 och den tar 40 minuter. Sedan finns ytterligare nio avgångar under dagen och samma i motsatt riktning.

Bussen har nummer 554 och hållplatsen heter kort och gott Studsvik. Resan kostar 30 kronor för en vuxen.

På helgerna går två bussar dagligen, en på förmiddagen och en på eftermiddagen, i vardera riktningen.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

HorsvikNyköpingnatur
Relaterat