Fler smittade av den resistenta tarmbakterien har konstaterats. Siffran kommer troligen hatt stiga ytterligare och alla avdelningar på lasarettet påverkas. Foto:

VRE-utbrottet: 33 personer smittade - siffran kommer att stiga

NYKÖPING

De resistenta tarmbakterierna fortsätter att sprida sig i Nyköping. Ännu en avdelning har stängt, totalt 33 personer är smittade och vården räknar med att det blir fler. – Det växer hela tiden, säger divisionschef Maria Söderkvist.

På torsdagen kunde medicinavdelningen på Nyköpings lasarett öppna igen, efter att ha varit stängd för städning i över en veckas tid. Men VRE-smittan har spridit sig till fler avdelningar och så många fall har hittats på akutvårdsavdelningen att den nu måste stänga för intag. Den töms successivt i takt med att patienter skrivs ut och ska sedan städas.

Det kommer inte att sluta här och nu

Antalet smittade har ökat och kommer med all sannolikhet att fortsätta öka. Hittills har 400 patienter kallats till provtagning.

– Det växer hela tiden. Vi befarar att siffran kommer att öka. Det kommer inte att sluta här och nu, säger Maria Söderkvist, divisionschef för medicinsk service i Sörmlands landsting.

Läs mer: Vanlig lunginflammation kan bli dödlig

Det är allvarligt med spridningen av resistenta bakterier, inte minst just den här sorten som har visat sig vara motståndskraftig mot en speciell typ av antibiotika, vancomycin.

– Det är något som inte är bra för det antibiotikapreparatet har varit ett pålitligt sistahandsmedel att ta till i behandlingen av vissa bakterier när inget annat fungerar, säger Mikael Stenhem, vårdhygienöverläkare.

Tidigare har bakterier som har varit mycket resistenta ändå kunnat behandlas med just vancomycin.

– Får den här typen av resistens spridning riskerar ett värdefullt preparat att bli verkningslöst.

Frågor och svar om VRE-utbrottet

Den som har frågor eller oroar sig för smittan kan ringa landstinget som har öppnat en särskild telefonlinje med anledning av smittan. På kontorstid vardagar svarar experterna på frågor på telefonnummer 020-241415.

Information finns också att hitta på landstinget Sörmlands hemsida. – Sitt inte och var orolig, läs eller ring och prata med oss, uppmanar divisionschef Maria Söderkvist.

Akutmottagningen kommer att fungera som vanligt, trots att akutvårdsavdelningen stänger.

Under torsdagseftermiddagen hölls information i omgångar för alla anställda på lasarettet med anledning av VRE-utbrottet. Alla avdelningar på Nyköpings lasarett, som redan dras med stora problem med platsbrist, påverkas av utbrottet.

– Det är en logistik som planeras dag för dag. Vi sitter i dagliga möten med alla vårdenhetschefer och bemanningsansvariga. Det tar mycket tid och kraft, säger Maria Söderkvist.

Sedan tidigare har flera avdelningar inte varit fullt öppna på grund av personalbrist. Smittan ställer nu ännu högre krav på samordning mellan avdelningar.

Det har gått två veckor sedan de första utbrotten av den resistenta tarmbakterien VRE konstaterades på lasarettet i Nyköping. Då var fyra personer smittade, sedan dess har siffran fortsatt att stiga. Efter den gångna helgen var 19 personer antingen smittade eller misstänkt smittade. Samtliga smittade i Nyköping är patienter som har varit inlagda på sjukhuset för vård och VRE sprids vanligtvis i just sjukhusmiljö.

VRE

Enterokocker förekommer naturligt i vår tarmflora som bakterier, och vankomycinresistenta enterokocker (VRE) är bakterier har som utvecklat resistens mot antibiotikapreparatet vankomycin.

VRE smittar genom direkt eller indirekt kontakt, via händer och ytor som ofta vidrörs, främst på toalett/badrum men också till exempel lysknappar, ledstänger, handtag. För att man ska bli bärare måste VRE komma in via munnen. Tidigare har endast enstaka fall av VRE, utan spridning, anmälts i Sörmland. (Källa: Landstinget)

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings lasarettSjukvårdVRE-utbrottantibiotikaresistens
Relaterat