Trosa kommun säger sig vara en av Sveriges mest engagerade arbetsplatser. Men vad menar man egentligen med en engagerad arbetsplats? Förhoppningsvis kännetecknas en sådan både av engagerade chefer och engagerad personal.

En engagerad personal är rimligen någon som brinner för sitt arbete och för sin verksamhet, någon som står upp för både arbetsplats, verksamhet och kollegor. En engagerad personal tar ansvar för att alla mår bra och för att verksamheten utvecklas. En engagerad personal skickar signaler till chefen om det är något som inte stämmer.

Men om chefen inte förstår problemen? Och om chefens chefer i sin tur inte lyssnar på sin engagerade personal? Och om styrande politiker inte lyssnar? Då tar det hela stopp där. Och då är det ingen engagerad arbetsplats.

Bristande ledarskap

Vi har under läsåret haft problem med bristande ledarskap på Tomtaklintskolan. Personal har sedan september 2017 bett skolkontoret om hjälp. Men skolkontoret har inte tagit personalens oro på allvar. Istället har vi blivit starkt ifrågasatta. Den engagerade personalen ses som jobbig och gnällig, och kallas vid något tillfälle till och med rabiat. Man har ifrågasatt vår lojalitet, och undrat varför vi inte själva ordnar upp situationen på skolan.

Om man hänvisar till personalen som kompetent och engagerad så borde man också ta våra rop på hjälp på allvar. Om man dessutom rekryterat en rektor utan pedagogisk utbildning och erfarenhet borde man reagera fort och starkt, redan vid första signalen om att verksamheten på Tomtaklintskolan inte går åt rätt håll. Om en engagerad personalgrupp säger att skolan behöver hjälp - då lyssnar man! Det gjorde inte skolchef Mats Larsson.

På omvägar hör vi talas om hur man i kommunens korridorer talar om en “pendlarbil”. Om en grupp lärare som åker från Nyköping, som jobbat ihop för länge och börjat bli missnöjda. Det är rent nonsens. Vi vänder oss under hösten till kommunens personalchef och till ledande politiker, till ordförande i humanistiska nämnden och till kommunalrådet. Vi är många som är missnöjda med skolans ledning, det här rör sig inte alls bara om en liten klick lärare. Vi efterfrågar en enkät för att få en tydligare bild av läget på skolan. Vi påtalar att personal kommer att sluta. Vi möts av skepsis och trötta miner. I flera fall får vi inte ens svar. Trosa kommuns skolkontor erbjuder inte en engagerad arbetsplats.

Skolkontoret ser till slut till att rektor får ledningsstöd. Men man lyssnar för sent och för lite. Det går så långt så att elva personer ur personalen i mars 2018 gör en anmälan till Skolinspektionen då man upplever att man inte blir lyssnad på. Veckan efter får rektor avsluta sin tjänst.

Vad har detta ledningsstöd och ändringar i skolans organisation kostat? Räcker pengarna till att stötta elever och förstärka resurser i den faktiska verksamheten?

“Tillväxten ger stabil ekonomi nu och år framåt och det medför en större skolbudget. Lokaler byggs nu på Skärlag och Vitalisskolan är full. Inom något år behöver även Tomtaklintskolan växa. Så den nya organisationen kommer Tomtaklint att behöva och vi har råd.” svarar Mats Larsson i ett mejl 2018-02-15. På följdfrågan om detta innebär att det faktiskt finns pengar för att ge elever stöd ges inget svar. De signaler som vi nu får gällande skolans budget inför nästa läsår är snarare att stöd dras in.

Stort rekryteringsbehov

“Vi har ett rekryteringsbehov som blir en otroligt stor utmaning de kommande åren, säger Trosa kommuns personalchef Torbjörn Unnebäck.”(Sn 2018-04-27)

“Personalbokslutet är otroligt imponerande, vi har bland Sveriges mest engagerade medarbetare. Det är ett väldigt gott betyg till våra verksamheter och det behövs. En av ödesfrågorna inom offentlig sektor är rekryteringsfrågorna. Det handlar inte bara om en växande befolkning utan även demografin. Alla behöver hjälpas åt för att hitta kloka, bra och kreativa lösningar på det här, sa kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M).”(Sn 2018-04-27)

Tolv personer, en dryg fjärdedel av personalstyrkan, har sagt upp sig från Tomtaklintskolan under läsåret. De allra flesta direkt eller indirekt på grund av den bristande ledningen. Det rör sig om centrala personer som kanslist, vaktmästare och biträdande rektor samt legitimerade och goda pedagoger.

Lärarbristen är ett faktum i hela Sverige. Hur värnar man egentligen om sin personal i Trosa kommun? Hur ska vi locka goda pedagoger och engagerad personal till Tomtaklintskolan?

Det måste finnas en plan för hur man ska lyckas behålla de kompetenta lärare som redan jobbar i kommunen, och samtidigt kunna rekrytera nya. Hur ser den planen ut?

Den högst prioriterade verksamheten?

På Trosa kommuns webbsida läser vi att “Trosa ska vara en av Sveriges bästa utbildningskommuner och skolan är den enskilt högst prioriterade verksamheten i Trosa kommun.”  

Om man menar allvar med detta ska vi ha en skolchef som lyssnar på och har förtroende för sin personal. Vårt förtroende för skolkontoret är förbrukat. Vi kan inte ha en skolchef som talar nedvärderande om Tomtaklintskolans personal inför lärare på andra skolor och inför politiker. Skolkontoret får inte förringa problemen till att handla om lärare i en pendlarbil, för då kommer det snart inte åka så många pendlarbilar med lärare till Trosa. De kommer snarare åka därifrån.

Två av Tomtaklintskolans engagerade pedagoger