Debatt Tack Sörmland! Och varsågoda!

Det är med glädje jag som nytillträdd länsbildningskonsulent i Sörmland tar emot de summor som Sörmlands kommuner och regionen väljer att investera i folkbildningen även detta år. Ingen av våra nio sörmländska kommuner har följt det exempel som uppemot 20 andra kommuner runt om i landet har gjort, nämligen att nollställa medel till folkbildningen. I Sörmland går vi nästintill åt motsatt håll då två kommuner har valt att öka investeringen. Jag tolkar det som att vi gör att bra och viktigt jobb som demokratins och mötesplatsernas bärare i vårt län. Och att våra folkvalda politiker ser den nyttan som folkbildningen gör för kommuninvånarna.

 

Vad får vi då för pengarna? En fråga som satte sig djupt i folksjälen då den för några år sedan ställdes av en känd företagsledare.

Jo, förra året deltog 36 000 sörmlänningar i studiecirklar eller annan folkbildningsverksamhet i allt från språkkurser till jägarskola via diverse konstkurser. Dessutom träffades tusentals människor i studiecirklar för att samlas kring ett gemensamt intresse som att spela musik, läsa, diskutera eller aktivera sig i ett lajv. 

Därtill har drygt åttatusen kulturarrangemang, de allra flesta öppna för allmänheten, genomförts där ni kunnat möta allt från författare till att delta i naturvandringar eller lyssna på musik. Kulturarrangemang som också kan har startat i nyfikenhet hos en eller ett par medborgare och som i samarbete genom ett studieförbund blivit verklighet.

 

I samtliga kommuner har alla invånare haft chans att bildas och mötas utan några krav på att mätas, oftast fritt och alltid frivilligt.

För även om det är en uttjatad fras att man växer genom möten så är det nåt som vi i folkbildningen vet, att tillfällen att mötas och samtala med varandra eller bara lyssna till någon annan gör att en människa känner sig delaktig i samhället och förhoppningsvis också blir en mer engagerad demokratisk medborgare. 

 

Folkbildningen behövs i dessa dagar då demokratin utmanas och riskerar att urholkas och det har vi av allt att döma förstått i det här länet. Den behövs också för att motverka den psykiska ohälsa som är hög i vårt län, genom att träffa och prata med andra lämnar många människor sin ofrivilliga ensamhet och får kontaktytor som stärker dem som individer. 

Så du som vill värna demokratin och träffa andra i ett gemensamt intresse eller samlas kring något du är nyfiken på, kontakta ett av de tio studieförbunden så kan du göra dina tankar till verklighet.