Arbetsmarknaden har förändrats mycket, både i Sörmland och i resten av Sverige. Det är i dag vanligare att byta jobb och olika former av tillfälliga anställningar har vuxit snabbt. I Sörmland hade 21 600 personer en tidsbegränsad anställning förra året, vilket motsvarar 16 procent av de sysselsatta. Även egenföretagande och olika former av gig-jobb har ökat.

Utvecklingen kan beskrivas som att arbetsmarknaden har blivit mer rörlig och flexibel. På många sätt är detta positivt, men kraven på flexibilitet måste balanseras med trygghet för den enskilde. Därför är den inkomsttrygghet som a-kassan bidrar med viktigare än på länge och det är glädjande att hela sju av tio svenskar i dag är medlemmar.

Tack vare finansieringsmodellen, via medlemsavgifter och arbetsgivaravgifter, finns det ett särskilt tryck att hålla nere kostnaderna att driva försäkringen. Det gör att ett medlemskap är bland de mest prisvärda försäkringar som finns. A-kassornas egna utvärderingar visar att ersättningstagarna i hög utsträckning är nöjda med servicen, att det är hög kvalitet med få fel och kostnadseffektiv administration.

Trots det finns det mer kvar att göra för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär.

För det första är det ett problem att många med tillfälliga anställningar har svårt att kvalificera sig för ersättning från a-kassan. Därför är det positivt att regeringen nu utreder möjligheten att ge fler rätt till ersättning.

För det andra bör ersättningen för arbetslösa indexeras. För att a-kassan ska ge en bra ekonomisk trygghet är det viktigt att ersättningen ökar i takt med löneutvecklingen i Sverige.

För det tredje bör fler bli medlemmar i en a-kassa. Även om sju av tio redan i dag är medlemmar skulle det kunna vara ännu fler. För den som är ny på arbetsmarknaden borde det vara lika självklart att gå med i a-kassan som det är att skaffa en hemförsäkring när man flyttar hemifrån.

Med kloka politiska beslut och med fler medlemmar kan a-kassan bidra med ännu mer trygghet på Sörmlands arbetsmarknad.