Kommunerna och landstinget i Södermanland måste bli mer attraktiva som arbetsgivare. Ny statistik visar att svårigheterna att rekrytera personal med rätt kompetens i länet har ökat på kort tid och att konsekvenserna är stora. För att möta denna utmaning är en bättre arbetsmiljö avgörande, där medarbetarnas höga engagemang tas tillvara.

De som arbetar inom kommuner och landsting har ett viktigt samhällsuppdrag. Men trots detta är rekryteringsproblemen rekordstora, främst när det gäller högutbildade. Sveriges Kommuner och Landsting uppger att drygt en halv miljon fler medarbetare krävs fram till 2026 för att klara den åldrande befolkningen och våra ökade krav på välfärden.

Rekryteringsproblemen är väl kända, men ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att utvecklingen går fortare och ger mer märkbara konsekvenser än vad vi tidigare befarat. 2007 uppgav 38 procent av de offentliga arbetsgivarna i Södermanlands län att de upplevt brist på arbetskraft vid rekryteringar. I Arbetsförmedlingens senaste prognos hade den andelen ökat till 74 procent, vilket är den näst högsta siffran i landet. Rekryteringsproblemen får konsekvenser. Nära sju av tio av de offentliga arbetsgivarna i länet som har haft svårt att rekrytera personal uppger att övrig personal har tvingats arbeta mer.

I en aktuell undersökning har vi tittat på arbetsmiljön för våra medlemmar i kommuner och landsting. En av de största utmaningarna är att kvinnorna upplever ett betydligt lägre välbefinnande i arbetet än vad männen gör. I flera avseenden är det unga kvinnor som har det sämst på jobbet, trots att de är mest engagerade i sitt arbete. Ökat utlopp för kreativitet, att hinna med arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid och högt i tak att ifrågasätta verksamheten är tre av de åtgärder som med störst sannolikhet skulle förbättra arbetsmiljön. I vår rapport föreslår vi bland annat mål för välbefinnandet i arbetet, att arbetsmiljön analyseras ur ett könsperspektiv och att åtgärder vidtas för att ge kvinnor bättre möjligheter till utveckling samt regelbunden dialog om negativ stress.

Det effektivaste sättet att göra det mer attraktivt för akademiker att arbeta i kommuner och landsting är att förbättra arbetsmiljön, särskilt för unga kvinnor. Om kommunerna och landstinget i Södermanland ska kunna rekrytera rätt kompetens för att klara sina välfärdsuppdrag måste arbetsmiljöfrågorna högst upp på den politiska agendan.

Daniel Lind

samhällspolitisk chef, Jusek

Marie Thuresson

biträdande förhandlingschef med ansvar för kommunsektorn, Jusek