Sveriges grundläggande välfärd och samhälle är satt under prövning! SVT 1 har haft tre program om den svenska välfärden. ”Hur mår egentligen den svenska välfärden”, Vården, polisen och skolan. SVT har också följt upp med ett svenskt samhällsmagasin ”Opinion live” den 25 januari 2018 var det, hur ska Sveriges kommuner lösa bostadsbrist och flyktingmottagande?

För ungefär ett år sedan kom boken ”Massutmaning – ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende”. Boken är skriven av Tino Sanandaji, han är forskare med doktorsgrad från ett av de bästa universiteten i världen University of Chicago 2011, han tog civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 2004. Han anses av medie­huset Politico som en av de trettio mest inflytelserika tänkarna i Europa.

Jag har gått igenom boken med hjälp av kunskaper i forskningsmetodik, vetenskapsteori och statistik med mera. Och mina ”verktyg” har varit kvalitetsteknik och tillförlitlighet och orsakssamband, ”problem-orsaker-konsekvenser”. Samt med hjälp av feleffektsanalyser och sannolikhets­kalkyler.

Tino Sanandaji sammanställer statistik från offentliga källor som statliga utredningar, som Brå och SCB med mera. Trettiotvå sidor med referenser i alfabetisk ordning finns med. Det gör att boken är lätt att följa, det är mer drag av forsknings­översikt snarare än polemik när han försöker beskriva ­Sveriges utveckling! Jag tycker boken är okontroversiell, det är en sammanställning av data och fakta som är så nära sanningen han kan komma.

En syntes av boken som Tino Sanandaji gör är: ”Utrikes födda står för ungefär 17 procent av befolkningen och andra generationens invandrare för ytligare 5 procent. Trots detta utgör utrikes födda 53 procent av dem med långa fängelsestraff, 54 procent av de arbetslösa och gruppen mottar 60 procent av de utbetalade socialbidragen. 71 procent av Sveriges barnfattigdom finns bland hushåll med utländsk bakgrund, medan 76 procent av medlemmarna i kriminella gäng har invandrarbakgrund. Även ökningen av samhällsproblemen drivs till betydande del av invandringen.”

Stadsbudgetens utgifter för 2016, 917,4 miljarder Skr. Utgiftsbudgeten har 27 områden. Utgiftpost 8, Migration: 41,2 miljarder Skr, Utgiftspost 13, Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering: 19,2 miljarder Skr.

Kostnaden för post 8 plus 13, för år 2016 blir då cirka 60 miljarder Skr i direkta kostnader, hur stora de indirekta kostnaderna är svårt att beräkna. En jämförelse med utgiftspost 4, hela rättväsendet 42,2 miljarder Skr, som är polis, domstolar, kriminalvård och så vidare.

Att ha ett kärleksfullt bra flyktingsmottagande är svårt. Men kräver en avvägning som varje välfärdsstat måste göra. Vi måste förstå problemen som ger orsaker och skapar stora konsekvenser för välfärden och samhället. Det skulle påverka vår aningslösa oförmåga!

Tomas Starck politiskt oberoende