Allt fler med funktionsnedsättning lever längre och uppnår pensionsålder. Det är glädjande, men innebär minskad omsättning av grupp- och servicebostäder. 77 kommuner bedömer att de kommer misslyckas med att bygga bort bristen på bostäder för personer med stöd av LSS inom fem år. I Lagen om Särskild Service har den enskilde rätt till ett anpassat boende men idag uppfyller bara en fjärdedel av kommunerna lagkravet.

I Sörmland är det bara Trosa som enligt Boverkets enkät har balans i dag. Gnesta och Oxelösund räknar med att ha tillräckligt många boenden om fem år. Men personer med funktionsnedsättning ska inte behöva vänta fem år på en anpassad bostad.

Varken Vingåker, Nyköping, Flen, Katrineholm, Eskilstuna eller Strängnäs räknar med att inom fem år kunna tillgodose behovet. Läget är akut, och Vårdföretagarnas medlemmar är redo att bidra. För att kunna komma igång krävs en snabb bygglovshantering, en god dialog och långsiktigt hållbara villkor.

Lång väntan är förödande för den som behöver omfattande insatser. Det är inte rimligt att den som har bedömts behöva en plats ska behöva vänta, ibland på grund av ideologiskt motstånd mot privata aktörer. När en person inte får ett eget boende kan den bli fortsatt hänvisad till föräldrars goda vilja fast målet är att frigöra sig. Dessutom måste det skapas plats i rätt sammanhang – om en plats på ett boende där alla boende är äldre blir ledig är det inte säkert att en ung person bör fylla den platsen.

En stor del av de boenden som byggs i år byggs av en privat aktör. Men potentialen är större. Min uppmaning till kommunpolitiker är att dra nytta av dem som kan och vill bygga LSS-bostäder. Fördelarna är flera. Kommuner behöver inte öka sin upplåning eller dras med stora avskrivningar, och får del av de privata aktörernas samlade kompetens när det gäller kvalitet, långsiktig kostnadseffektivitet och effektivt lokalutnyttjande. Lägg därtill specialistkunskaper om olika funktionsnedsättningar.

Men det finns också en uppgift som regeringen måste ta ansvar för: Lätta på reglerna och tillåt nya individuella lösningar för morgondagens LSS-boenden. Reglerna för vilken typ av bostäder som beviljas tillstånd är idag strikta. Det handlar om lokalutformning, antal lägenheter och boenden med mera. Nybyggda boenden ser idag i mångt och mycket likadana ut.

Släpp in privata aktörer som vill bidra och som har erfarenhet att utveckla, bygga och pröva nytt. Det är hög tid att politiker tar bristen på LSS-bostäder på allvar.