Dagligen rapporteras det i nyhetsmedier och sociala nätverk, kring kriminella handlingar, felaktiga ekonomiska beslut, fusk, girighet, oetiska mänskliga beteenden och andra olyckor som drabbat Sverige det senaste dygnet. Så klart! Man får flest läsare, lyssnare och tittare, när det hänt något som fungerar fel och som kan bli en emotionell följetong i framtida rapportering. Vi ska samtidigt vara väldigt tacksamma över att media ges en demokratisk frihet att granska vårt samhälle. En viktig kraft, som kan uppmärksamma företeelser som bör rättas till och förbättras. Men! Vi måste samtidigt själva vara duktiga på att fundera kring helheten av samma sak. Nämligen att det mesta som händer varje dag är klokt och välgörande för oss människor. Tänk efter.

Om en riksdagsledamot tvingas avgå på grund av dåligt utfört förtroendeuppdrag eller personliga handlingar som inte är okej, så måste hen naturligtvis entledigas från uppdraget. Men fortfarande finns det 348 riksdagsledamöter, som gör sitt absolut bästa för att vårt land ska fungera bra, för så många som möjligt. Vi bör påminna oss om det.

Om en egen företagare döms för skattebrott, eller EN ordförande för en intresseorganisation uttalar sig oetiskt, måste naturligtvis dessa två visa ett bättre beteende i framtiden. Men fortfarande finns det över en miljon laglydiga företagare, som genererar svensk välfärd och försörjning. Och många förtroendevalda i maktposition i våra organisationer, som gör viktiga och uppoffrande insatser. Vi bör påminna oss om det.

Om det finns ett politiskt parti som vill exkludera vissa grupper människor från gemenskapen i Sverige, så är det självklart deras demokratiska rätt att torgföra den åsikten och söka stöd för den bland väljarna. Men samtidigt finns det minst åtta andra politiska partier som ser det som helt självklart att inkludera alla människor i gemenskap, även om det är både svårt och dyrt initialt. Vi bör påminna oss om det.

Jag vill motivera dig till att tänka själv. Fundera och reflektera över rapporterade händelser och ge dig själv minst en positiv bild av hur det mesta faktiskt är. Innan du blir otrygg och uppgiven och bara hakar på skandalförmedlande mediadrev och ger dessa orimligt mycket plats.

Jag vill även att du funderar på om det är dags för en kvinnlig statsminister i Sverige. Om det är dags att skolungdomar serveras en närodlad, nyttig och lokalt tillagad skollunch. Om det är dags att förenkla och förbättra för ägarledda småföretag, så att dessa kan växa och fortsätta att generera välfärd. Om det är dags att skapa fler näraliggande aktörer inom primärvården, för kortare vårdköer. Om det är positivt att landsbygdsliv för barn och vuxna självklart erbjuder fiberteknik, frekvent kollektivtrafik, matvarubutiker och skola i närhet. Välj att fundera över detta, lika ofta som du konsumerar ”skandaler”. Den 9 september 2018 kan det bli sant.

Anders Eriksson

riksdagskandidat Centerpartiet Södermanland