I SN den 8 januari fanns en artikel om tillståndet med torsken i Östersjön. En likartad rapportering har hörts i Radio Sörmland den 2/1. I nyhetsartiklarna menar forskarna på Stockholms universitet att hela problemet med mager torsk som inte växer är fiskets fel. Den aktuella forskaren har ju studerat enbart detta. Men som forskare samt artikelförfattare borde han veta att det finns oerhört mycket annat som påverkar. Till exempel att perioder med mager torsk alltid har inträffat trots ringa fiske och gott om strömming som föda.

Hur torskfisket bedrivs har givetvis sin påverkan, men vill man rädda Östersjön så måste man tänka in allt annat som påverkar. Industrifiske, sälar och skarvar, miljön i Östersjön är alla exempel på hur myndighetsutövning kan påverka såväl fiskbestånd som det avkastade värdet och förutsättningarna för lokalt fiske och lokal livsmedelsförsörjning. För att inte tala om andra aspekter, som hur torsken mår med mera.

Ett bra torskbestånd är bra för Östersjön, för ekologin men också för en lokal fiskenäring och en lokal livsmedelsförsörjning. Myndighetsbeslut som gynnar detta skulle tillföra värden till kustregionerna i stället för att som nu undanhålla resurser. Slutsatsen av nyhetsrapporteringen får inte vara att om vi tar bort torskfisket så löser sig problemen. Ska vi ha ett kustnära fiske kvar och en levande skärgård med inhemsk fisk då måste man se till alla problem, inte bara lägga all skuld på svenska yrkesfiskare.

I detta är det alltså oerhört viktigt att medierna verkligen belyser problemen från alla håll, inte enbart med utgångspunkt i en enstaka forskarrapport som påstås vara vetenskaplig men som inte undersöker och belyser hela verkligheten. Detta ger en skev och felaktig bild och riskerar även mediernas trovärdighet och opartiskhet.

Att utpeka torskfisket som problemet, trots att perioder med mager torsk alltid förekommit och trots vetskapen om att många andra faktorer finns, det leder inte till en god miljöpolitik. Om man i stället tar sin utgångspunkt i att Östersjön ska hanteras som en naturlig resurs, producerande högkvalitativa livsmedel, då skulle man samtidigt skapa goda livsbetingelser för allt liv i Östersjön. Det öppnar för ett lokalt tillhandahållande av mat utan djuretiskt problematiska metoder eller insatser av kemikalier och mediciner.

Visst vill vi kunna äta svensk närproducerad fisk på våra matbord. Men då måste alla gemensamt verka konstruktivt för ett hållbart fiske och en sund havsmiljö, inte som nu mest motarbeta svenskt yrkesfiske.

Joakim Öhman

fiskare och aktiv Centerpolitiker