Europeiska unionen är kanske den mest utskällda organisationen genom tiderna. Men faktum är att den gör mycket nytta, för Europa och omvärlden.

Ett viktigt område är arbete. EU bidrar till skapandet av effektiva och bättre arbetstillfällen på hela den europeiska kontinenten. Samtidigt strävar unionen efter att etablera anständiga arbetsvillkor för alla EU-medborgare. Den europeiska socialfonden har en budget på 86 miljarder euro. Denna fond används huvudsakligen för sysselsättning, sociala frågor, tillväxt och investeringar samt skapandet av arbetstillfällen. Dessa är de mest prioriterade områden som kommissionen arbetar med.

EU:s främsta prioriteringar när det gäller sysselsättning och socialpolitik är skapandet av goda och gedigna arbetstillfällen för medborgarna, att underlätta för att hitta jobb på hemmaplan och i andra EU-länder. Ett annat mål är att ta vara på kompetens och entreprenörskap, samt att samordna och modernisera systemen för social trygghet och skapandet av bättre arbetsvillkor. Att bekämpa fattigdomen, att iaktta rättigheterna för funktionsnedsatta och behövande.

En tydlig strategi som kommissionen satte upp är de så kallade Europa 2020-målen, för skapande av arbetstillfällen, främjande av sysselsättning, utbildning och social inkludering för unionens medborgare. Ett tydligt mål är att hjälpa medlemsstaterna att investera i utbildning, barnomsorg, hälso- och sjukvård. Ungdomsarbetslösheten motverkas genom ungdomsgarantin, med en budget på cirka åtta miljarder euro. Andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 procent, och minst 40 procent av de unga ska ha avslutat en högre utbildning.

EU:s roll som en global aktör ute i världen fyller en väldigt viktig funktion. Sedan början av 2000-talet har EU genomfört en rad reformer för att göra dess utrikespolicy mer effektiv och mer sammanhängande. Utrikespolitiken inom unionen är uppdelad mellan unionens institutioner och deras medlemsstater. Det gör att EU:s utvecklingsarbete riskerar att konkurrera med inhemsk politik i de enskilda medlemsstaterna. Och dessvärre finns det indikatorer som tydligt visar att ingen eller väldigt lite europeisering har tagit plats och att EU:s roll har en negativ effekt genom låg samhörighet medlemsstaterna emellan.