Snart kommer vi att delta i valet till EU-parlamentet. Det är glädjande att EU har många anhängare i Sverige. Senaste mätningen visar att 58,6 är positiva till Sveriges medlemskap i EU, 15,6 är emot och 25,8 tillhör kategorin Vet ej. De två sista kategorierna ska vi akta oss för med tanke på att bilden av EU i vissa frågor inte är att betrakta som positiv.

Geografiskt ligger Bryssel långt från Sverige och många anser att unionen inte ska lägga sig i lokala frågor. Man menar att dessa är bäst hanterade av Sveriges regering samt av lokala politiker. Bilden vad det gäller just denna föreställning finns även bland människor i andra medlemsländer – och det är här som skon skaver för EU.

Ta en fråga som rör flyktingmottagandet. Politikerna i Bryssel har försökt påtvinga medlemsstaterna en kvotering av flyktingarna, utan framgång. Det här är en stötesten kring hur vi tillsammans i Europa skulle kunna hjälpas åt, så det inte blir bara vissa länder som bär det största ansvaret.

Sverige och Tyskland har tagit emot en stor andel människor på flykt från krig och elände. Östeuropa vägrar ännu att göra likadant. Det saknas medgörlighet från politikerna i öst att rätta sig efter vädjan. Lokalt är motståndet starkt och det känner politikerna i Östeuropa till. Det har skapat en konfliktsituation mellan EU och vissa medlemsländer, mellan öst och väst.

Konflikten inom EU gällande flyktingmottagandet har att göra med diskussionen om hur Europa bäst kan ta emot samt anpassa flyktingar på ett sätt som inte urholkar invånarnas kulturella uppfattningar. Här hemma i Sverige har vi haft denna fråga högt på agendan och jag hävdar att den fortfarande är levande. Historiskt har ingen velat diskutera den öppet. Lokalt samt nationellt, de som tyckt att landet inte klarar av uppdraget - att både ta emot samt anpassa flyktingarna, har blivit brännmärkta som rasister. Därför har frågan förtigits och hamnat så småningom hemma i köket bland vänner och likasinnade. Resultatet ser vi i dag med etablerade partipolitiska organisationer som är emot invandring. Trumpism är ett faktum även i Sverige.

Vad göra? Människors rädsla och oro är på riktigt. I en värld som ändras snabbt med ifrågasatta sanningar, kan EU spela en stor roll i konkreta frågor som utbildning, där man satsar hårt på ungdomar så de blir anställningsbara. Möjligheten att fånga dem innan de hamnar hos människofientliga organisationer är större då. De yttre gränserna behöver också skyddas bättre. Mer kan göras. Vi behöver EU.