I dag inviger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht en av Sveriges största mässor inom jakt, hund och fiske. Swedish Game Fair väntas locka fler än 25 000 personer att besöka Tullgarns slott under helgen. Intresset för våra grenar av friluftslivet ökar starkt, inte bara i Södermanland utan i hela Sverige.

Trots att jakten och fisket redan ger ett väsentligt bidrag till både svensk ekonomi och vårt välmående är vi övertygade om att det går att göra mer, för att skapa fler arbetstillfällen, bättre miljö och en ökad hälsa och livskvalitet. Tillsammans med Swedish Game Fair arrangerar vi därför idag Forum Tullgarn.

Med deltagande representanter från flertalet riksdagspartier kommer vi att ta upp och begära svar på frågor om småskalig försäljning av vildsvinskött direkt från jägare till konsumenter och EU:s inverkan på den svenska jakten. Andra viktiga frågor är betydelsen av de länsvisa Viltförvaltningsdelegationerna och långsiktighet i Jägareförbundets Jakt- och viltvårdsuppdrag.

Jakten och fisket påverkar och engagerar många över hela landet. Det är viktigt att vi som brukar de förnybara resurserna i naturen har rimliga regelverk och goda förutsättningar. Vi levererar hela tiden samhällsnytta och rekreation för väldigt många friluftsälskande människor i Sverige. Det vill vi fortsätta att göra även i framtiden. Därför är det också viktigt att vi tillsammans kan föra fram viktiga frågor till våra folkvalda.

Vi kommer också ta upp utmaningarna för Östersjön. Hur ska vi förvalta vår gemensamma fiskresurs? Hur hanterar vi ökande skarvbestånd?

Skarvens mörka silhuett har blivit en välbekant syn längs sörmländska kusten. Utvecklingen har under de senaste årtiondena varit alarmerande. I Sverige uppskattas beståndet idag till fler än 200 000 fåglar. Problemet ligger i att en vuxen skarv äter omkring ett halvt kilo fisk per dag.

Det krävs nu en mer aktiv förvaltning med åtgärder i de områden där skarven hotar svaga fiskbestånd. Sportfiskarnas och Svenska Jägareförbundets gemensamma kunskaper om såväl fisk som jakt gör att åtgärder kan utföras på metodmässigt bästa sätt.

Torsken i Östersjön är ett fiskbestånd som är hotat av andra anledningar. Ända sedan 1980-talet har mängden torsk minskat kraftigt och den som finns kvar är liten och mager. Fiskekvoterna har under lång tid varit högre än vad forskare rekommenderat och årtionden av överfiske har lett till den nuvarande krisen.

Gör vi inget nu lever torskens betydelse för våra kustsamhällen, sportfisket och det småskaliga yrkesfisket snart bara kvar i minnet. Ett stopp för bottentrålning kan vara räddningen för torsken.

Våra gemensamma naturresurser kräver klok förvaltning, oavsett om de finns i skogen eller i vattnet. Politiken och våra beslutsfattare har en avgörande inverkan på verksamheter vi brinner för. Förhoppningsvis kan vi och besökarna få bra svar från dem i helgen.

Bo Sköld

generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

Sten Frohm

generalsekreterare Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund