När nu Gnesta för andra gången skall fira Pride så hoppas vi att man har en tydlig agenda för vad man vill med manifesterandet. Det finns tongångar i samhället som ifrågasätter Pride och vad det står för. Vissa säger att det exkluderar vissa grupper. Men det är ju precis tvärtom, vi vill ju inkludera alla som accepterar alla människors lika värde.

Vad behöver Gnesta göra? Enligt RFSL så är Gnesta den mest HBTQ+-vänliga kommunen i Sörmland. Till det säger vi grattis till er alla! Men betyder det att alla kan känna sig trygga och aldrig tveka komma ut som en HBTQ+-person? Nej så är det naturligtvis inte, inte för alla.

Att ”komma ut” inom skolans väggar är inte lätt. Trycket från kamraterna att vara på ett speciellt heteronormativt sätt är ofta ett krav du inte kan motsätta dig. Att bara vara en tonåring och komma in i puberteten är en jobbig process. Tänk dig då att inte tillhöra den stora gruppens processer i att bli vuxen. Här har samhället en otroligt viktig uppgift att underlätta för HBTQ+-personers process. Det är därför vi behöver ha personal i skolan som har kunskap och förståelse för olikheterna.

En del kommuner i Sörmland har valt att HBTQ-certifiera sig med hjälp utav RFSL. Det betyder att RFSL skickar utbildare till kommunen som i flera olika steg hjälper kommunal personal att höja sina kunskaper i HBTQ+-frågor. Här anser vi att kommunerna behöver öka takten för att fler som har med våra ungdomar att göra får denna adekvata utbildningen. Sen kan ju naturligtvis kommunen välja annan form av utbildning än RFLS. Det viktiga är ändå att de som jobbar med ungdomarna, familjecentraler, ungdomsmottagningar, förskolan, skolan, fritids eller på ungdomsgården ser och bejakar allas rätt att få vara som den vill. Inte utgår ifrån ett heteronormativt tänkande.

Vi vill att man utgår ifrån att det är en människa, inte ett kön. Är man 13 år så behöver man inte få frågan,

– Emil, har du någon tjej eller? Det går bra att fråga om Emil har någon han tycker om.

– Elsa, varför har du killkläder på dig idag?

Det betyder så mycket för den unge hur vi frågar. Vilka normativa signaler vi sänder ut.

Den 31 augusti manifesterar medborgarna i Gnesta allas rätt till sin kärlek till den man vill. Man visar på att du duger som den du är, oavsett vilket kön du har eller inte vill tala om det. Vi kommer att gå i paraden för att även tala för dem som inte kan göra det. Vi ses där!