Nyköpings framsida och entré är allt annat än välkomnade. Jag var väldigt aktiv gällande Nyköpings utveckling under det förra decenniet. Mitt bidrag var då framför allt skapandet av NYSAM, Nyköping i Ny SAMverkan, där intressegrupper, föreningar, näringsliv och fastighetsägare, tillsammans med tjänstemän och politiker från båda blocken i samförstånd skulle kunna driva frågor som var viktiga för handeln, kulturen och besöksnäringen.

Samverkan och en gemensam arena skulle påskynda processer, skapa enighet och ge mer effektivitet, där ett transparent arbetssätt i olika kommittéer (stråk) satte förslag och behov på en gemensam att göra-lista. Det skulle också motverka att flera aktörer i Nyköping jobbade med samma sak på olika håll, med olika budgetar och olika uppfattningar.

Om NYSAM fortfarande fungerar utifrån detta syfte vet jag inte. Däremot ser och hör jag det motsatta. Det senaste exemplet på ödeläggelse, och inte bara brist på underhåll och förvaltning, sker i Nyköpings hamnområde. Att denna framsida, Nyköpings okrattade manege, låter sig förvandlas till ett område där all känsla är utraderad för hur man skapar ett modernt naturområde och låter gästen stå i centrum, är för bedrövligt.

Området saknar framför allt underhåll och omvårdnad. Trasigt, slyigt, omålat, bajsigt och allmän misskötsel är en sak, nytänk, visioner och ökad attraktion en annan. ”Kanotstadion”och fastigheterna runt gästhamnen ser mer ut som något som gud glömde än en attraktiv och fräsch marina. Gaveln på huset, där en tom glasskiosk stått i fem år, manifesterar med trasiga persienner och en neonskylt, som med spruckna röda bokstäver från tiden då en radiostation på 2000-tal fanns i huset fortfarande triumferar sändning. Baksidan på ”kanotstadion" slår nog alla rekord med containerlager, husvagnsboende och parkering för en av hyresgästerna. Vattnet syns inte för all vass när man springer, cyklar och promenerar längs gång och cykelvägen till och från ”Nya Nyköping”.

Att det fortfarande inte är stenbelagd väg (inte asfalt), där tusentals människor rör sig varje vecka, likt övriga stråk i världen är både smaklöst och omodernt. Det visar ett ointresse hos politiken att värna vår stads attraktioner.

Hamnen tillsammans med å-promenaden är en av våra viktigaste platser. Som en röd tråd binder det samman Rosvalla och Nyköpingshus, city och havet. Strand, bad, restauranger, hyrstugor, husbilsparkering, vattensporter och större möjlighet till picknick, grillning och samkväm vore på sin plats. Gärna också utökade möjligheter till bollspel, skate, kubb, boule, brännboll.

Det här är visioner som drogs upp redan när jag startade Lotsen i mitten av 90-talet, och som flera med mig i åratal med har försökt bidra till en utveckling av. Gå ner och ta en titt. Du kommer förstå och dela min uppfattning.

invånare