Varför är det egentligen så svårt för Sverige att hylla våra civila och militära veteraner när andra länder hedrar sina med parader, respekt och pampiga monument?

Det gör ont i hjärtat att kollegor, familj och vänner till svenska utlandsveteraner inte har en plats att besöka. En plats där de kan sörja, känna stolthet och framförallt minnas och känna tacksamhet att de har livet i behåll. Sverige har en lång tradition av deltagande i fredsbevarande, och ibland till och med fredsframtvingande, insatser i utlandet. Det är ovärdigt ett land med över 85 000 veteraner som tjänstgjort på order av svenska staten eller världssamfund att det bara finns ett fåtal veteranmonument.

Ett sätt att minnas och bearbeta och göra sin historia hörd är Veteranmarschen. Skuldra vid skuldra har veteranerna marscherat genom Sverige – från Ystad till Treriksröset och nu senast på Gotland – för att vittna om sin existens. De har bemötts med varma mottaganden, men också med tafatta tal från politiker som egentligen inte vet så särskilt mycket om veteraner. Det är skamligt. Dessa modiga kvinnor och män lämnade sina familjer när politikerna och Försvarsmakten kallade. Det minsta politikerna kan göra är att hylla veteranerna genom att ge dem en egen plats där de kan samlas och minnas.

Veteranmarschen den 2 juli 2019, en kyrkogård på Gotland. Regnet ligger tungt över ön, stämningen är aningen tryckt. Förbundsfanan, FN-fanan och den svenska fanan utgör en fanvakt. För att visa respekt har veteranerna sina medaljer ovan vänster bröstficka. Här ligger en stupad broder, här ligger en av alla de hjältar som ingen tackar fast han satte livet till.

Mellan tårar, nigningar och kramar hinner jag fundera på om det verkligen är såhär vi vill ha det. Svaret är och kommer alltid vara – nej.

I varje kommun i vårt avlånga land bor en veteran, men inte ens hälften av Sveriges 290 kommuner har ett veteranmonument, eller ens en minnessten. I Sörmland har bara en enda kommun ett minnesmärke. Det är inget annat än en skam. Fler sörmländska politiker bör omgående uppdra åt tjänstemännen att inrätta någon forma av veteranmonument eller minnesplats. En bra dag för invigning är Veterandagen, 29 maj, 2020.