Nazister marscherar på våra gator. Populister och socialister hörs allt tydligare ropa ut sina enkla lösningar på svåra problem. Aldrig förr i modern tid har behovet av liberala och framtidsinriktade idéer varit så viktiga som de är nu.

Liberalerna grundades inte för att tjäna ett särintresse i samhället. Vårt arv bygger på upplysningens idéer om en fri och okränkbar människa som har rätten att söka sin egen lycka och väg i livet. Det är detta som ligger till grunden för Liberalernas moderna politik.

Liberalerna slåss för en bättre skola för våra unga. Utan en utbildning som grund är det mycket svårare att göra egna val i livet och vara en självständig individ. Liberalerna slåss för en bättre integration därför att om man stängs ute från samhällets gemenskap så blir man fången i utanförskap. Liberalerna slåss för ett europeiskt samarbete därför att vi har sett vad som händer med Europa om vi inte jobbar tillsammans. Sverige är rikare än någonsin i historien tack vare att vår exportberoende ekonomi kan verka fritt på den europeiska marknaden.

Det finns flera partier som hävdar att de jobbar för människans frihet, eller att de är en bärare av det liberala idéarvet. Vad som är säkert är att det bara finns ett liberalt parti som, konsekvent genom alla tider, tagit strid för religionsfrihet, demokrati med allmän och lika rösträtt, mot nazism och kommunism, för sexuell frihet, jämställdhet, solidaritet och valfrihet. Vi är starka anhängare till internationellt samarbete och drev tidigt på för EU-medlemskap och anser nu tiden mogen för att gå med i NATO.

Nu i valet 2018 lovar vi liberaler att fortsätta föra den här traditionen vidare. Vi vill fortsätta förbättra skolan, vi vill ge alla äldre möjligheten att själva välja vem som kommer hem och hjälper till med städning och matlagning, och vi vill ge alla sörmlänningar möjligheten att själv välja vilken läkare de besöker på vårdcentralen i ett nytt husläkarsystem.

Nu när nazister marscherar på våra gator och populister och socialister tar över allt mer av samhällsdebatten behövs en stark liberal röst i din kommun, i Sörmlands landsting och i Sveriges riksdag.

Niklas Frykman (L), toppkandidat riksdagen

Ewa Callhammar (L), toppkandidat landstinget

Berit Hyllbrant (L),toppkandidat Flen

Stefan Krstic (L),toppkandidat Eskilstuna

Margaretha Furustrand (L), toppkandidat Strängnäs